DUO Market Research

logo DUO Onderwijsonderzoek /onderzoek onder schooldirecties, decanen, docenten, cultuurcoördinatoren, teamleiders en alle andere onderwijsfunctionarissen.

Onderzoek onder klanten, leden, medewerkers, stakeholders, cliënten, lezers en alle andere professionals en consumenten


U kunt direct een offerte aanvragen.

BEDRIJVEN
ORGANISATIES
INSTELLINGEN

Klantenonderzoek

Medewerkersonderzoek

Imago-onderzoek

Effectiviteit relatiemagazines

Lezersonderzoek personeelsbladen

 

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews

Overige onderzoeksvragen

K

Klantenonderzoek

Klantenonderzoek


DUO Market Research voorziet al ruim 15 jaar grote en kleine organisaties van informatie waarmee zij gericht aan de loyaliteit van hun klanten kunnen werken. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw organisatie kunnen we Klantenonderzoek uitvoeren. Wij helpen u graag bij het in beeld brengen van de tevredenheid en de loyaliteit (en de daarvoor bepalende factoren) van uw klanten. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat tevens een benchmark met behulp waarvan u de positie ten opzichte van uw concurrenten kunt bepalen en een prioriteitenmatrix die in één oogopslag duidelijk maakt wat u als organisatie kunt doen om de klanttevredenheid en –loyaliteit te optimaliseren.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een Klantenonderzoek, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

M

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek


Wij voorzien al ruim 15 jaar het management van grote en kleinere organisaties van informatie waarmee zij hun personeelsbeleid kunnen optimaliseren. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw organisatie voeren we graag een Medewerkersonderzoek uit. Wij helpen u graag bij het in beeld brengen van de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers van uw organisatie. Naast de ’overall rapportage’ ontvangt u tevens rapportages voor de verschillende niveaus die voor uw organisatie van belang zijn (locatie-, regio-, team-, afdelingsrapportages, enzovoort). De rapportage bevat een kwalitatief zeer goede benchmark (naar branche, grootte van de organisatie, etc.) en prioriteitenmatrices waarmee we in één oogopslag duidelijk maken wat u als organisatie kunt doen om de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers te optimaliseren.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten van een Medewerkersonderzoek download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken. U hoeft ons alleen maar het aantal medewerkers van uw organisatie door te geven en wij stellen (gratis en vrijblijvend) een uitgebreide offerte voor u op.

I

Imago-onderzoek

Imago-onderzoek


DUO Market Research voorziet al ruim 15 jaar grote en kleine organisaties van informatie waarmee zij gericht aan hun imago kunnen werken. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw organisatie kunnen we een Imago-onderzoek uitvoeren. Met onze aanpak geven we u niet alleen inzicht in het imago van uw organisatie, maar ook in de psychologische (merk)positie van uw organisatie en in de concurrentiekracht van uw organisatie. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat tevens informatie over welke imagoaspecten het ’overall imago’ van uw organisatie en van uw concurrenten positief en negatief beïnvloeden.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een Imago-onderzoek, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

R

Effectiviteit relatiemagazines

Effectiviteit relatiemagazines


DUO Market Research meet al ruim 15 jaar de effectiviteit van relatiemagazines van grote en kleinere organisaties. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw organisatie kunnen we een lezersonderzoek uitvoeren voor uw relatiemagazine. Met onze aanpak geven we u niet alleen inzicht in de effectiviteit van uw relatiemagazine, maar ook in het verhogen van die effectiviteit. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat naast informatie over bereik, leesgedrag en waardering tevens een uitgebreide landelijke benchmark relatiemagazines en een prioriteitenmatrix die in één oogopslag duidelijk maakt wat u als organisatie kunt doen om de effectiviteit van uw relatiemagazine te verhogen.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een een onderzoek naar de effectiviteit van uw relatiemagazine, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

P

Lezersonderzoek personeelsbladen

Lezersonderzoek personeelsbladen


DUO Market Research meet al ruim 15 jaar de effectiviteit van personeelsbladen van grote en kleinere organisaties. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw organisatie kunnen we een lezersonderzoek uitvoeren voor uw personeelsblad. Met onze aanpak geven we u niet alleen inzicht in de effectiviteit van uw personeelsblad, maar ook in het verhogen van die effectiviteit. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat naast informatie over bereik, leesgedrag en waardering tevens een uitgebreide landelijke benchmark personeelsbladen en een prioriteitenmatrix die in één oogopslag duidelijk maakt wat u als organisatie kunt doen om de effectiviteit van uw personeelsblad te verhogen.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een onderzoek naar de effectiviteit van uw personeelsblad, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

K

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews


DUO Market Research voert al ruim 15 jaar kwalitatief onderzoek uit voor grote en kleinere organisatie. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw organisatie kunnen we kwalitatief onderzoek uitvoeren als uw onderzoeksvraag zich daartoe leent, al dan niet in combinatie met kwantitatief onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan positioneringvraagstukken, het testen van concepten, het verzamelen van nieuwe informatie en het verdiepen van onderzoeksresultaten onder doelgroepen als:

  • Stakeholders van uw organisatie (op allerlei niveaus);
  • Klanten en potentiële klanten van uw organisatie (op allerlei niveaus);
  • Medewerkers van uw organisatie.

Groepsdiscussies voeren we met name uit wanneer er weinig bekend is over het onderwerp, een concept wordt getest of wanneer het gaat om het verzamelen van nieuwe ideeën. Respondenten kunnen binnen een groep brainstormen met elkaar en op elkaar reageren. Single-interviews houden we met name wanneer het gaat om ’gevoelige onderwerpen’ of om het individuele oordeel van respondenten over een onderwerp waarbij onderlinge beïnvloeding niet gewenst is. De groepsdiscussies vinden veelal bij ons in Utrecht in een speciale ruimte plaats. Wij stellen u in staat om de groepsdiscussies via beeldschermen ’live’ te volgen. Single-interviews vinden meestal op de werkplek van geïnterviewden plaats.

De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt is zeer inzichtgevend en bevat tevens concrete aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kunt.

Wilt u meer weten over onze werkwijze of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

O

Overige onderzoeksvragen

Overige onderzoeksvragen


Ook voor alle overige onderzoeksvragen – die we niet direct kunnen beantwoorden met de genoemde producten/diensten op deze website – kunt u bij ons terecht. Wij voeren met grote regelmaat markt- en beleidsonderzoek uit onder professionals en consumenten. Het gaat daarbij zowel om kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies en diepte-interviews) als om kwantitatief onderzoek (schriftelijk, telefonisch en online).

Wilt u uw onderzoeksvraag met ons bespreken en/of een afspraak met ons maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

Gemeenten

Medewerkersonderzoek

Burgerpanel

Onderzoek onder inwoners

Onderzoek onder ondernemers

Waarstaatjegemeente.nl

Onderzoek dienstverlening

Leefbaarheidsmonitor

Overige onderzoeksvragen

Back to Top

M

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek


Wij voorzien al ruim 15 jaar het management van grote en kleinere gemeenten van informatie waarmee zij hun personeelsbeleid kunnen optimaliseren. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw gemeente voeren we graag een Medewerkersonderzoek uit. Wij helpen u graag bij het in beeld brengen van de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers van uw gemeente. Naast de ‘overall rapportage’ ontvangt u tevens rapportages voor verschillende niveaus die voor uw organisatie van belang zijn (locatie-, regio-, team-, afdelingsrapportages, enzovoort). De rapportage bevat een kwalitatief zeer goede benchmark (naar grootte van de organisatie, opleidingsniveau van de medewerkers, enzovoort.) en prioriteitenmatrices waarmee we in één oogopslag duidelijk maken wat u als organisatie kunt doen om de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers te optimaliseren.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten van een Medewerkersonderzoek voor gemeenten download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken. U hoeft ons alleen maar het aantal medewerkers van uw gemeente door te geven en wij stellen (gratis en vrijblijvend) een uitgebreide offerte voor u op.

B

Burgerpanel

Burgerpanel


DUO Market Research heeft voor gemeenten een Burgerpanel opgezet waarmee wij regelmatig de meningen van inwoners peilen. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw gemeente kunnen we een Burgerpanel (exclusief voor uw gemeente) opzetten. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de meningen van uw inwoners over allerlei thema’s. Na afloop van elke meting ontvangt u binnen een week een inzichtelijke rapportage met relevante analyses (bijvoorbeeld naar leeftijd, naar wijk/kern). Daarnaast kunnen we dankzij onze ervaring veel onderzoeksresultaten benchmarken, zodat u in één oogopslag kunt zien hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor het opzetten (en uitvoeren) van een Burgerpanel, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

I

Onderzoek onder inwoners

Onderzoek onder inwoners


DUO Market Research heeft voor grote en kleine gemeenten in kaart gebracht hoe hun inwoners denken over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw gemeente kunnen we een inwonersonderzoek uitvoeren. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de meningen van uw inwoners over zaken als de dienstverlening van uw gemeente, de koopzondagen in het centrum, de bewonersparticipatie en de leefbaarheid. Onze inzichtelijke onderzoeksrapportages bevatten relevante analyses (bijvoorbeeld naar leeftijd, naar dorp/wijk/kern, naar woonduur). Daarnaast kunnen we dankzij onze ervaring veel onderzoeksresultaten benchmarken, zodat u in één oogopslag kunt zien hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten.

Voorbeelden van recentelijk door ons uitgevoerde inwonersonderzoeken zijn: onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Baarn, onderzoek naar het imago van de gemeente Nijkerk onder inwoners, onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente Velsen, onderzoek naar de leefbaarheid in de deelgemeente IJsselmonde en onderzoek naar de communicatie van de gemeente Heerhugowaard.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, uw onderzoeksvraag met ons bespreken, een afspraak maken of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

O

Onderzoek onder ondernemers

Onderzoek onder ondernemers


DUO Market Research heeft voor grote en kleine gemeenten in kaart gebracht hoe ondernemers in hun gemeente denken over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw gemeente kunnen we een ondernemersonderzoek uitvoeren. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de meningen van ondernemers in uw gemeente over zaken als de dienstverlening van de gemeente, de koopzondagen in het centrum en de gewenste ondersteuning van de gemeente bij de promotie van de gemeente. Onze inzichtelijke onderzoeksrapportages bevatten relevante analyses, bijvoorbeeld naar soort ondernemer (zelfstandig, grootwinkelbedrijf) en naar vestigingsduur, maar bijvoorbeeld ook naar branche.

Voorbeelden van recentelijk door ons uitgevoerd onderzoek onder ondernemers zijn: onderzoek naar het imago van de gemeente Nijkerk onder ondernemers, onderzoek naar de centrumplannen van de gemeente IJsselstein en onderzoek naar de dienstverlening van de reiniging onder ondernemers van de gemeente Roosendaal.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, uw onderzoeksvraag met ons bespreken, een afspraak maken of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

W

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl


Op Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten eigen prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten op verschillende maatschappelijke terreinen.

Neemt uw gemeente deel aan Waarstaatjegemeente.nl of gaat uw gemeente hieraan deelnemen, dan kunt u de vaste onderdelen ’burgerpeiling’ en ’klanttevredenheidsonderzoek’ uitbesteden aan DUO Market Research. Het voordeel van uitbesteding aan ons bureaus is dat wij efficiënt werken en zeer flexibel en (kosten)concurrerend zijn. Wij helpen u graag bij het uitvoeren van onderzoeken voor Waarstaatjegemeente.nl en het verwerken van de gegevens. De vragenlijsten voor deze onderzoeken ‘staan vast’ zodat u in één oogopslag kunt zien hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten.

Wilt u meer weten over onze werkwijze met betrekking tot Waarstaatjegemeente.nl, een afspraak maken of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

D

Onderzoek dienstverlening

Onderzoek dienstverlening


DUO Market Research heeft voor grote en kleine gemeenten in kaart gebracht hoe er wordt gedacht over hun dienstverlening. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw gemeente kunnen we een dienstverleningsonderzoek uitvoeren. Wij helpen u graag bij het evalueren van de dienstverlening van uw gemeente over zaken als de dienstverlening aan de balie van het gemeentehuis, de telefonische dienstverlening, de beantwoording van brieven, de verlening van omgevingsvergunningen en de dienstverlening via het Digitaal Loket. Onze inzichtelijke onderzoeksrapportages bevatten relevante analyses en overzichten van sterke punten en concrete verbeterpunten.

Voorbeelden van recentelijk door ons uitgevoerd onderzoek naar de dienstverlening zijn: onderzoek naar de vergunningverlening door de gemeente Baarn, onderzoek naar dienstverlening aan de balie van het gemeentehuis van Heerhugowaard, de voorkeur van de inwoners voor de inrichting van het KCC van de gemeente IJsselstein, de dienstverlening bij de servicelijn van de gemeente Duiven en de dienstverlening via het Digitaal Loket van de gemeente Voorschoten.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, uw onderzoeksvraag met ons bespreken, een afspraak maken of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

L

Leefbaarheidmonitor

Leefbaarheidmonitor


DUO Market Research heeft voor grote en kleine gemeenten een leefbaarheidmonitor uitgevoerd. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw gemeente kunnen we een leefbaarheidmonitor uitvoeren. Wij helpen u graag bij het monitoren van de leefbaarheid in uw gemeente over bijvoorbeeld de veiligheid in uw gemeente, de sociale interactie in de buurt, het onderhoud van de openbare ruimte en de dienstverlening van uw gemeente. Onze inzichtelijke onderzoeksrapportages bevatten relevante analyses (bijvoorbeeld naar dorp/kern/wijk, naar leeftijd, naar geslacht, naar woonduur) en overzichten van sterke punten en concrete verbeterpunten.

Voorbeelden van recentelijk door ons uitgevoerde leefbaarheidmonitoren zijn: (deel)gemeente Diemen, IJsselmonde, Hillegersberg-Schiebroek, IJsselstein, Katwijk, Leerdam en Soest.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, uw onderzoeksvraag met ons bespreken, een afspraak maken of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

O

Overig onderzoek

Overig onderzoek


Ook voor alle overige onderzoeksvragen – die we niet direct kunnen beantwoorden met de genoemde producten/diensten op deze website – kunt u bij ons terecht, of het nu gaat om onderzoek onder inwoners, ondernemers, toeristen of uw eigen medewerkers. Wij voeren zowel kwalitatief onderzoek uit (groepsdiscussies en diepte-interviews) als kwantitatief onderzoek (schriftelijk, telefonisch en online).

Wilt u uw onderzoeksvraag met ons bespreken en/of een afspraak met ons maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

DUO Market Research heeft zeer ruime ervaring met intern en extern onderzoek voor gemeenten. Wij werken onder meer voor de volgende (deel)gemeenten: Albrandswaard, Almere, het Bildt, Bunnik, Bunschoten, Diemen, Eemsmond, Ferwerderadiel, Geldrop, Haarlemmermeer, Hillegersberg-Schiebroek, Horst aan de Maas, Houten, IJsselmonde, Katwijk, Kralingen-Crooswijk, Leerdam, Lemmer, Lingewaal, Lingewaard, Lisse, Nijkerk, Noordenveld, Rotterdam, Reeuwijk, Sint Anthonis, Soest, Stadskanaal, Velsen, Voorschoten, Wassenaar en Weesp.

Verenigingen

Ledenonderzoek

Lezersonderzoek verenigingsmagazine

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews

Overige onderzoeksvragen

Back to Top

L

Ledenonderzoek

Ledenonderzoek


DUO Market Research voorziet al ruim 15 jaar verenigingen van informatie waarmee zij gericht hun verenigingsbeleid kunnen optimaliseren. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw vereniging kunnen we een Ledenonderzoek uitvoeren. Wij helpen u graag bij het in beeld brengen van de tevredenheid, betrokkenheid en de loyaliteit (en de daarvoor bepalende factoren) van uw leden. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat tevens een prioriteitenmatrix die in één oogopslag duidelijk maakt wat u als vereniging kunt doen om de ledentevredenheid te optimaliseren.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een Ledenonderzoek, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

V

Lezersonderzoek verenigingsbladen

Lezersonderzoek verenigingsbladen


DUO Market Research meet al ruim 15 jaar de effectiviteit van verenigingsbladen van grote en kleinere verenigingen. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw vereniging kunnen we een lezersonderzoek uitvoeren voor uw verenigingsblad. Met onze aanpak geven we u niet alleen inzicht in de effectiviteit van uw blad, maar ook in het verhogen van die effectiviteit. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat naast informatie over bereik, leesgedrag en waardering tevens een uitgebreide landelijke benchmark verenigingsbladen en een prioriteitenmatrix die in één oogopslag duidelijk maakt wat u als vereniging kunt doen om de effectiviteit van uw verenigingsblad te verhogen.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een lezersonderzoek, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

K

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews


DUO Market Research voert al ruim 15 jaar kwalitatief onderzoek uit voor grote en kleinere verenigingen. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw vereniging kunnen we kwalitatief onderzoek uitvoeren als uw onderzoeksvraag zich daartoe leent, al dan niet in combinatie met kwantitatief onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan positioneringvraagstukken, het testen van concepten, het verzamelen van nieuwe informatie en het verdiepen van onderzoeksresultaten onder doelgroepen als:

  • Stakeholders van uw vereniging (op allerlei niveaus);
  • Leden en potentiële leden van uw vereniging (op allerlei niveaus);
  • Medewerkers van uw vereniging.

Groepsdiscussies voeren we met name uit wanneer er weinig bekend is over het onderwerp, een concept wordt getest of wanneer het gaat om het verzamelen van nieuwe ideeën. Respondenten kunnen binnen een groep brainstormen met elkaar en op elkaar reageren. Single-interviews houden we met name wanneer het gaat om ‘gevoelige onderwerpen’ of om het individuele oordeel van respondenten over een onderwerp waarbij onderlinge beïnvloeding niet gewenst is.

De groepsdiscussies vinden veelal bij ons in Utrecht in een speciale ruimte plaats. Wij stellen u in staat om de groepsdiscussies via beeldschermen ‘live’ te volgen. Single-interviews vinden meestal op de werkplek van geïnterviewden plaats.

De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt is zeer inzichtgevend en bevat tevens concrete aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kunt.

Wilt u meer weten over onze werkwijze of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

O

Overige onderzoeksvragen

Overige onderzoeksvragen


Ook voor alle overige onderzoeksvragen – die we niet direct kunnen beantwoorden met de genoemde producten/diensten op deze website – kunt u bij ons terecht. Wij voeren met grote regelmaat markt- en beleidsonderzoek uit onder professionals en consumenten. Het gaat daarbij zowel om kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies en diepte-interviews) als om kwantitatief onderzoek (schriftelijk, telefonisch en online).

Wilt u uw onderzoeksvraag met ons bespreken en/of een afspraak met ons maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

Uitgeverijen

Lezersonderzoek

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews

Back to Top

L

Lezersonderzoek

Lezersonderzoek


DUO Market Research voert al ruim 15 jaar voor grote en kleine uitgeverijen lezersonderzoeken uit. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw uitgeverij kunnen we lezersonderzoeken uitvoeren. Met onze aanpak krijgt u niet allen zicht op de bereikcijfers en de waardering van de lezers voor uw blad, u krijgt ook zicht op de loyaliteit van lezers/abonnees (aan het blad) en op de mogelijkheden om de loyaliteit van lezers/abonnees te verhogen. De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt bevat naast informatie over bereik, leesgedrag en waardering tevens een uitgebreide landelijke benchmark en een prioriteitenmatrix die in één oogopslag duidelijk maakt op welke wijze u de loyaliteit van de lezers/abonnees kunt verhogen.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een Lezersonderzoek, download dan de brochure.

Ook kunt u direct een offerte aanvragen door op de button hiernaast te klikken.

K

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews

Kwalitatief onderzoek: groepsdiscussies en single-interviews


DUO Market Research voert al ruim 15 jaar kwalitatief onderzoek uit voor grote en kleinere uitgeverijen. Wij werken efficiënt en zijn zeer flexibel en (kosten)concurrerend. Ook voor uw uitgeverij kunnen we kwalitatief onderzoek uitvoeren als uw onderzoeksvraag zich daartoe leent, al dan niet in combinatie met kwantitatief onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan positioneringvraagstukken, het testen van concepten, het verzamelen van nieuwe informatie en het verdiepen van onderzoeksresultaten onder doelgroepen als:

  • Abonnees en potentiële abonnees van uw blad(en);
  • Medewerkers van uw uitgeverij.

Groepsdiscussies voeren we met name uit wanneer er weinig bekend is over het onderwerp, een concept wordt getest of wanneer het gaat om het verzamelen van nieuwe ideeën. Respondenten kunnen binnen een groep brainstormen met elkaar en op elkaar reageren. Single-interviews houden we met name wanneer het gaat om ‘gevoelige onderwerpen’ of om het individuele oordeel van respondenten over een onderwerp waarbij onderlinge beïnvloeding niet gewenst is.

De groepsdiscussies vinden veelal bij ons in Utrecht in een speciale ruimte plaats. Wij stellen u in staat om de groepsdiscussies via beeldschermen ’live’ te volgen. Single-interviews vinden meestal op de werkplek van geïnterviewden plaats.

De onderzoeksrapportage die u van ons ontvangt is zeer inzichtgevend en bevat tevens concrete aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kunt.

Wilt u meer weten over onze werkwijze of een offerte aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@duomarketresearch.nl of bellen naar 030 – 2631080.

Over DUO Market Research


DUO Market Research is een zelfstandig marktonderzoeksbureau in Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in imago-onderzoek, klantenonderzoek, belevingsonderzoek, medewerkeronderzoek, ledenonderzoek, mediaonderzoek (printmedia, websites en e-zines) en arbeidsmarktonderzoek. Wij zijn een full service marktonderzoeksbureau en verrichten zowel kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies en diepte-interviews) als kwantitatief onderzoek (schriftelijk, telefonisch en met name online). Wij verzorgen het onderzoek van a tot z. En wij leveren daarbij uitsluitend maatwerk: de methode van onderzoek (groepsdiscussies, diepte-interviews, online, schriftelijk, telefonisch of een combinatie) en de vragenlijsten stemmen wij altijd perfect af op de onderzoeksvragen van uw organisatie.

Sinds de start in 1995 zijn we gegroeid tot een bureau met in totaal 21 medewerkers.

Als u wilt werken met ervaren en creatieve onderzoekers die de markt kennen en met een flexibel en kostenefficiënt bureau, dan zijn wij voor uw organisatie de geschikte partner!


Hieronder stellen de belangrijkste contactpersonen zich kort voor.

Directeur

Drs. Vincent van Grinsven
Werkzaamheden bij DUO Market Research: heeft het bedrijf in 1995 opgericht. Is meewerkend voorman. Carrière vóór DUO Market Research: zeven jaar gewerkt bij verschillende educatieve uitgeverijen als marketeer en uitgever. Opleiding: bestuurskunde (bestuurlijk onderzoek) aan de Universiteit Twente.

Teamleider

Drs. Liesbeth van der Woud
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2000 bij het bedrijf. Is teamleider en meewerkend voorvrouw en heeft als specialisatie kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies en single interviews). Carrière vóór DUO Market Research: vijf jaar gewerkt bij twee verschillende marktonderzoekbureaus: bij AdMar/ITW als projectleider kwantitatief onderzoek en bij Interview International (tegenwoordig Ipsos) als projectleider kwalitatief onderzoek. Opleiding: Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Senior projectleider

Henk Westerik
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2002 bij het bedrijf. Heeft een brede ervaring op het gebied van kwantitatief marktonderzoek, zowel in de zakelijke- als in de consumentenmarkt. Is daarnaast gespecialiseerd in databasebeheer. Carrière vóór DUO Market Research: gewerkt bij verschillende marktonderzoekbureaus, o.a. NSS/ Marktonderzoek (tegenwoordig Ipsos) als senior projectleider. Opleiding: o.a. marketing, marktonderzoek en statistiek.

Projectleider

Anja Schaapman MSc
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2006 bij het bedrijf. Eerst als student, waarbij veel praktische (onderzoeks)ervaring is opgedaan, en sinds 2010 als projectleider onderzoek. Is breed inzetbaar op alle kwantitatieve onderzoeksgebieden. Opleiding: Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Senior projectleider

Dr. Eric Elphick
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2007 bij het bedrijf. Is breed inzetbaar op alle kwantitatieve onderzoeksgebieden en heeft als specialisatie statistiek en lezersonderzoek. Carrière vóór DUO Market Research: ruim 10 jaar gewerkt als onderzoeker (adjunct-onderzoeker, AIO) aan o.a. VU Amsterdam en de Universiteit Leiden. Is daarna werkzaam geweest als docent (ontwikkelings-)psychologie aan de Universiteit Leiden en de Educatieve Hogeschool van Amsterdam. Opleiding: Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden.

Senior projectleider

Drs. Brigitte Mors
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2007 bij het bedrijf. Is breed inzetbaar op alle onderzoeksgebieden en heeft als specialisatie medewerkertevredenheidsonderzoek. Carrière vóór DUO Market Research: 18 jaar onderzoekservaring, o.a. bij Intomart GfK als senior projectleider. Opleiding: Sociale psychologie aan de Universiteit Leiden, afstudeerrichting Onderzoek.

Projectleider

Drs. Madelon van Duren
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2009 bij het bedrijf als projectleider en is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek (single interviews). Carrière vóór DUO Market Research: onderzoeker bij onderzoeksinstituut ISW van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken. Onderzoeker bij Toppen Onderzoek & Beleid. Opleiding: Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim Zwolle en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Senior projectleider

Drs. Aart van Grootheest
Werkzaamheden bij DUO Market Research: werkt sinds 2010 bij het bedrijf. Is breed inzetbaar op alle kwantitatieve onderzoeksgebieden en heeft als specialisatie gemeenteonderzoek en medewerkertevredenheidsonderzoek. Carrière vóór DUO Market Research: vijf jaar gewerkt bij onderzoeksbureau Trendview. Publicaties: publiceerde op het gebied van kwaliteitsbeleid, non-profitmarketing en marktgerichtheid. Opleiding: Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

DUO Market Research werkt onder meer voor: AB Vakwerk, Biohorma, Brainport Development, Centercon, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Cito, CPS, Cubiss, Dudok Wonen, Dyka Plastics, Edel Grass, Europees Platform, EYE Film Instituut Nederland, Flash Rental Services, Fonds voor Cultuurparticipatie, FOSAG, Gemeente Heerhugowaard, Gemeente IJsselstein, Gemeente Katwijk, Gemeente Velsen, Huis&Erf, Ipse de Bruggen, IS Group, Jantje Beton, Jeugdgezondheidszorg, Kamer van Koophandel Nederland, KG&Rolf, Kluwer, KNMP, KNRM, Kredietbank Nederland, Legal & General, Longfonds, Malmberg, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, Museum Catharijneconvent Utrecht, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nederlandse Transplantatie Stichting, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Nierpatiënten Vereniging Nederland, NS Poort, NTR, NWO, Omrin, PCH Dienstengroep, Pipelife Nederland, PO-Raad, Quint Wellington Redwood Group, Reed Business, Safan, Saxion Hogescholen, SLO, SLS Wonen, Solcon, Staatsbosbeheer, TenCate, TNO, Univé Stad en Land, Vaillant Group, Van Leeuwen Buizen, Veilig Verkeer Nederland, Visser & Smit Hanab, VNCI, Waternetwerk, Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs.Back to Top

logo DUO Onderwijsonderzoek /onderzoek onder schooldirecties, decanen,  docenten, cultuurcoördinatoren, teamleiders en alle  andere onderwijsfunctionarissen.


CONTACT


DUO Market Research
Bezoekadres:
Othellodreef 139
3561 GV Utrecht
Postadres:
Postbus 681
3500 AR Utrecht
T. 030- 26 31 080
E. info@duomarketresearch.nl


NAVIGATIE


home
bedrijven
gemeenten
verenigingen
uitgeverijen
over duo
contact