header-imago

Imago-onderzoek

imago - concurrentiekracht - benchmarking

Imago-onderzoek

  • I

Het belang van imago-onderzoek

Een goed imago is een ijzersterk concurrentiewapen! Een goed imago van uw organisatie versterkt de loyaliteit van uw klanten en trekt bovendien nieuwe klanten aan. Wij voorzien al ruim 15 jaar organisaties van informatie waarmee zij gericht aan het imago kunnen werken.

Imago meten – 100% maatwerk

In de vragenlijst komen tal van thema’s aan de orde: de spontane en geholpen naamsbekendheid van uw organisatie en van concurrenten, de imagoaspecten die voor uw organisatie van belang zijn (innovatief, duurzaam, resultaatgericht, deskundig e.d.; de imagoaspecten zijn vaak een vertaling van de kernwaarden van de organisatie), de voorkeur die klanten en potentiële klanten voor uw organisatie hebben dan wel voor uw concurrenten, de achterliggende motieven voor die
voorkeuren enzovoort. Wij werken vanuit een vaste opzet van de vragenlijst, maar de uitwerking van de vragenlijst sluit altijd volledig aan bij de wensen en de specifieke situatie van uw organisatie.

Online aanpak

Als het onderzoek onder de klanten en/of potentiële klanten online kan worden verricht, heeft dat onze voorkeur. De klanten en/of potentiële klanten ontvangen een e-mail waarmee we ze uitnodigen een online imago vragenlijst in te vullen. Met een online aanpak realiseren we een hoge respons en het is kostenefficiënt.
Soms is een online aanpak niet mogelijk, dan kiezen we meestal voor een telefonische aanpak.

De rapportage – inclusief imago benchmark

U ontvangt van ons een uitgebreide (actiegerichte) rapportage waarin we onder meer ingaan op:

  • de naamsbekendheid van uw organisatie en van uw concurrenten;
  • het imago van uw organisatie en van uw concurrenten;
  • de concurrentiepositie en concurrentiekracht van uw organisatie en van uw concurrenten.

We geven u ook inzicht in welke imagoaspecten het ‘overall imago’ van uw organisatie en van uw concurrenten positief en negatief beïnvloeden.

Meer informatie over imago onderzoek

Wilt u meer lezen over onze werkwijze en de kosten voor een Imago-onderzoek, download dan de brochure of vul onderstaand contactformulier in.