Contact

Cubiss Brabant

Een klantonderzoek geeft een helder beeld van de organisatieontwikkeling

Verschillende onderzoeken per doelgroep
Naast dat het onderzoek een onderdeel is van uitgevoerde subsidieprogramma’s wil Cubiss vooral weten hoe de dienstverlening wordt ervaren. Boudewijn van der Lecq, programmaleider Cubiss: ‘Voor de provincie is het belangrijk om te weten hoe wij de opdrachten voor hen uitvoeren en hoe dat wordt ervaren in het veld. Daarnaast vind ik het zelf ook heel belangrijk om onderzoek uit te voeren onder de doelgroep.’ Het Klantonderzoek wordt onder verschillende organisaties uitgevoerd. Binnen de organisaties wordt de doelgroep opgesplitst in directeuren, management en specialisten op het gebied van leesbevordering en laaggeletterdheid.

Peiling onder de doelgroep
‘Met name directeuren vragen we om een overall beeld van de organisatie’, vertelt Boudewijn. ‘Hoe hebben zij de samenwerking ervaren?’ Naast samenwerking gaat het onderzoek over de mate waarin zij Cubiss innovatief, proactief en betrokken vinden. ‘Wij vinden het belangrijk om te peilen wat klanten van ons als organisatie vinden.’

Jaarlijks terugkerende onderzoeken
Naast het onderzoek onder directeuren vinden onderzoeken plaats naar de waardering van een aantal grootschalige projecten. Eén keer per jaar worden de onderzoeken gelijktijdig uitgevoerd. Volgens Boudewijn zorgt het jaarlijks laten terugkeren van de onderzoeken voor een helder beeld van de organisatieontwikkeling. ‘Ik vind het belangrijk om regelmatig te polsen hoe de dienstverlening door klanten wordt ervaren. Op basis van de respons blijven wij onze dienstverlening verbeteren. Door de resultaten spelen wij beter in op wensen, behoeften en verwachtingen van onze klanten. Regelmatig peilen helpt ons om de verbeteringen die wij doen terug te zien in de praktijk.’

Nauwe samenwerking
Het onderzoek wordt volledig door DUO Market Research gefaciliteerd. Naast uitvoering zorgt het bureau voor het verhogen van de respons door bijvoorbeeld een na belronde. ‘Wij leveren alleen een adressenlijst aan en de punten waarop we beoordeeld willen worden. DUO Market Research voert het onderzoek verder volledig uit. Daar hebben wij geen omkijken naar.’

‘DUO Market Research ontzorgt ons door het volledig uitvoeren van de klantonderzoeken. Het bureau is proactief en betrokken. Ze reageren snel en adequaat op vragen of verzoeken. Ze denken mee over hoe je als organisatie het beste je vragen kunt stellen aan klanten.’
Boudewijn van der Lecq, programmaleider Cubiss

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Aan de jaarlijks terugkerende kwantitatieve onderzoeken zijn sinds dit jaar kwalitatieve onderzoeken toegevoegd in de vorm van interviews. Boudewijn kijkt uit naar de eerste resultaten. ‘Met de diepte-interviews krijgen we een breder beeld van de ervaring van onze klanten. In afstemming met ons bepalen we geschikte kandidaten voor deze interviews. Verder verzorgt DUO Market Research deze interviews volledig.’

Aan de slag met verbeterpunten
De Klantonderzoeken geven Cubiss veel informatie over hoe Cubiss door klanten wordt gezien, gewaardeerd en wat verbeterpunten zijn. ‘Zodra wij een rapportage hebben ontvangen, neem ik de resultaten door met het team projectleiders. We kijken zowel naar de verbeterpunten als naar de dingen die goed gaan. Waarover is men tevreden? Daar halen we ook veel energie uit. De verbeterpunten proberen we zoveel mogelijk aan te brengen in de organisatie,’ aldus Boudewijn.

Laat een Klantonderzoek uitvoeren
Krijg inzicht in de tevredenheid van partners met een Klantonderzoek. Door het jaarlijks terugkeren van de onderzoeken krijgt u een helder beeld van de verbeteringen in de praktijk. DUO Market Research helpt u hier graag bij.

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan