Contact

Gemeente De Fryske Marren

Een Inwonerspanel is een effectief middel voor inwonersparticipatie

Doorslaggevende factor
‘We zijn er als gemeente voor onze inwoners. We vinden het belangrijk om te peilen of we de goede activiteiten verrichten en welke verbeteringen we kunnen aanbrengen,’ aldus Trycia van Brug, communicatieadviseur bij de gemeente. Verschillende onderzoeksbureaus waren uitgenodigd voor een kennismaking. Hieruit is DUO Market Research gekomen als beste bureau. ‘Vooral het persoonlijke contact bij de begeleiding en hun ervaring waren doorslaggevend in onze keuze. DUO Market Research kenmerkt zich als een bureau van persoonlijk contact en betrokkenheid. De service die zij bieden sprong er voor ons uit. Het contact is laagdrempelig en flexibel.’

DUO Market Research komt tot de kern
DUO Market Research heeft ruime ervaring in onderzoeken voor de overheid en andere gemeenten. ‘Het is erg prettig om voorbeelden te krijgen van vragenlijsten voor ons Inwonerspanel’, vertelt Trycia. ‘DUO Market Research helpt bij het opstellen van de vragenlijsten. Zij weten tot de kern te komen in het formuleren van vragen en hetgeen wat we willen weten. In het contact is het geen probleem om een paar keer heen en weer te mailen en te overleggen. Zij denken met ons mee en dit werkt erg prettig.’

Van planning tot uitvoering
De gemeente voert ongeveer drie tot vier onderzoeken uit per jaar. Dit varieert van onderzoeken uit een vaste planning tot tussentijdse onderzoeken. ‘We maken een planning met onderwerpen die voor komend jaar relevant zijn om te onderzoeken. Dit zijn onderwerpen zoals communicatie, dienstverlening en ontwikkelingen in de omgeving.’ Ook over de planning denkt DUO Market Research mee, bijvoorbeeld over de tijdsruimte tussen de onderzoeken. Daarnaast houdt het onderzoeksbureau het schema van de planning scherp. ‘We ontvangen bijvoorbeeld een reminder over het aanleveren van een vragenlijst op het moment dat een onderzoek gepland is.’

Conclusies verwerken in concrete actiepunten
Na uitvoering van een onderzoek stelt DUO Market Research een rapportage op met de resultaten. Een beleidsmedewerker gaat met de verbeterpunten aan de slag. ‘Uit een afgelopen onderzoek over communicatie werd duidelijk dat een groep inwoners niet altijd op de hoogte is van projecten en achtergronden bij het nieuws uit de gemeente. We communiceren veel online, maar toch bereik je hiermee niet alle inwoners. We zijn daarom gestart met een maandelijks huis-aan-huis blad om een bredere doelgroep te bereiken.’

‘DUO Market Research is een bureau dat kort en snel schakelt. Naast een vaste planning is het ook mogelijk om korte vragenlijsten tussendoor te versturen. Op het moment dat een situatie speelt binnen de gemeente denken zij mee en faciliteren waar nodig om een kortstondig onderzoek uit te voeren. Inwoners vertellen graag over hun ervaring in de gemeente, de respons is hoog.’
Trycia van Brug, communicatieadviseur bij Gemeente De Fryske Marren

Representatief Inwonerspanel
Het Inwonerspanel is een representatieve weergave van de gemeente. ‘DUO Market Research is scherp op de representativiteit van het panel. Zo hebben wij in overleg met DUO Market Research afgelopen periode een wervingsactie uitgevoerd om meer jongeren in het panel te betrekken. Het is belangrijk dat het panel een weerspiegeling is en blijft van de inwoners in de gemeente.’ Als gevolg op het panelonderzoek is de gemeente gestart met faciliteren van diepte-interviews met een aantal mensen uit het panel. ‘DUO Market Research heeft meegedacht met het opzetten van deze dieptegesprekken. Zo hebben zij de vraag opgenomen in de vragenlijst om te peilen of inwoners bereid zijn om het gesprek aan te gaan.’

Een Inwonerspanel voor uw gemeente
Een Inwonerspanel biedt een makkelijke en vlotte manier om vragen te stellen. Krijg inzicht in de mening van inwoners over gemeentelijke onderwerpen. DUO Market Research helpt u graag bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Vraag een vrijblijvende offerte aan