Contact

Gemeente IJsselstein

Inwonerspanel biedt waardevolle input voor beleid

Mening peilen via Inwonerspanel
Djoko Draaisma, beleidsadviseur Onderzoek en Statistiek bij de gemeente: ‘Onze beleidsmedewerkers stellen jaarlijks de beleidsplanning op. We gaan na of er onderwerpen in de beleidsplanning staan waarbij wij vinden dat de mening van de inwoners belangrijke input leveren voor de beleidsvorming- of actualisatie. Aan de hand van deze speerpunten stellen wij een conceptvragenlijst op. Met behulp van de expertise van DUO Market Research maken we hier de uiteindelijke onderzoeken van en plannen die gedurende het jaar in.’

Herhaling geeft inzicht
De uitkomsten van de Inwonerspanels vormen deels input voor het aanscherpen van het beleid en geven daarnaast ook een goed algemeen beeld van de mening en het sentiment van inwoners. Djoko: ‘Door onderzoek te herhalen kunnen we ook ontwikkelingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn. Op basis van resultaten van eerder onderzoek hebben we afspraken gemaakt met welzijnsorganisaties. Door onderzoek te herhalen kunnen we nagaan hoe inwoners dit merken en waarderen.’

“De samenwerking met DUO Market Research verloopt soepel. Het is prettig om met een partij samen te werken die met je meedenkt. We kunnen snel schakelen met DUO Market Research door de korte lijnen.”
Djoko Draaisma, beleidsadviseur Onderzoek en Statistiek

In gesprek met inwoners
‘We streven naar meer betrokkenheid van inwoners bij de gemeente’, vertelt Djoko. ‘Steeds vaker proberen wij in gesprek te komen met deelnemers aan het Inwonerspanel om door te praten over wat zij precies vinden van het voorgestelde of opgestelde beleid. Zo kunnen we erachter komen waar we rekening mee moeten houden.’

Een Inwonerspanel voor uw gemeente?
DUO Market Research helpt u graag bij het opzetten van een Inwonerspanel en het uitvoeren van regelmatig onderzoek.

Vraag een vrijblijvende offerte aan