Contact

PKF Wallast

Een Medewerkersonderzoek voor de financiële dienstverlening bepaalt waar u staat.

Een respons van 97 procent
Maar liefst 97 procent van de werknemers vulde het onderzoek voor de financiële dienstverlening in. Een ongekende respons, zeker voor een eerste keer. Marjolein: “Er was in beginsel nog wat onzekerheid over de anonimiteit in het onderzoek, maar die hebben we effectief weg weten te nemen. We zijn overal langs gegaan om het Medewerkerstevredenheidsonderzoek aan te kondigen. Daarnaast stuurde DUO Market Research een mailing rond over de manier waarop zij de privacy van medewerkers waarborgen.”

Betrek het personeel
PKF Wallast besloot met gerichte verbeteracties woorden direct om te zetten in daden. “We presenteerden de resultaten op vestigingsniveau en organiseren voor elke vestiging een workshop. Op deze manier betrokken we het personeel actief bij de verbeterpunten. De reacties van de medewerkers zijn tot dusver positief”, vertelt Marjolein.“Het Medewerkersonderzoek voor de financiële dienstverlening werd helemaal aangepast naar onze wens. We hebben een aantal vragen toegevoegd aan de lijst zodat ze beter aansloten bij onze organisatie.”

“Een Medewerkersonderzoek geeft een duidelijk beeld van wat jouw personeel van het bedrijf vindt. Uit de resultaten formuleren we een aantal verbeteracties waar we onze medewerkers actief bij betrekken.”
Marjolein van der Waal, HR- adviseur PKF Wallast

Meer betrokkenheid en een fijnere werkplek
Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek voor de financiële dienstverlening peilt hoe jouw bedrijf ervoor staat. Werk aan de betrokkenheid van jouw personeel en zorg voor een nog fijnere werkplek.