Contact

Raad voor Accreditatie

Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek ZBO peilt de werkbeleving van medewerkers.

Opstellen vragenlijst in samenspraak met OR
DUO Market Research stelde de vragenlijst in nauwe samenwerking met de OR samen. Laura: “Het doel van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek is om inzicht te krijgen in de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van onze medewerkers. Het ging niet om een nulmeting, er lagen immers al twee eerdere onderzoeken. Sommige vragen uit de oude onderzoeken moesten daarom opnieuw worden meegenomen om de voortgang te kunnen meten. Dat pakte DUO heel goed op. Naast de OR spraken zij met het hele management en verwerkten zij alle input in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek ZBO.”

Resultaten zijn veilig bij DUO Market Research
De vragenlijst is tijdens een kick-off op een personeelsbijeenkomst gepresenteerd aan zowel medewerkers als management. “Daar was het waarborgen van de privacy een belangrijk onderwerp. DUO zette er sterk op in om zorgen weg te nemen en te garanderen dat de resultaten bij hen werkelijk gewaarborgd zijn. Ze gaven een duidelijke, transparante uitleg van de gang van zaken. Ook het feit dat DUO is aangesloten bij de brancheorganisatie versterkte het vertrouwen.”

“Wat ik echt top vond, is dat de medewerkers direct contact op konden nemen met DUO als ze vastliepen tijdens het invullen van de vragenlijst. Zo kwam niet alles op de schouders van HRM terecht en kon DUO eventuele struikelblokken meteen oppakken.”
Laura Manko, hoofd HRM Raad voor Accreditatie

Trots en betrokkenheid
Vincent van Grinsven besprak de resultaten tijdens een tweede personeelsbijeenkomst met de medewerkers. “Hij beantwoordde alle vragen en gaf duiding. Conclusies die we trokken, zijn dat medewerkers zich zeer betrokken voelen bij de RvA en er trots op zijn er te werken. Verbeterpunten die naar voren kwamen zijn het duidelijker communiceren van de organisatiedoelstellingen en elkaar durven aanspreken. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking met professionele begeleiding. DUO Market Research verstaat het vak, toont geduld en denkt mee.”

Trotse medewerkers werken met plezier bij hun bedrijf. Ontdek waar uw medewerkers staan en laat DUO Market Research een Medewerkersonderzoek voor het ZBO uitvoeren.

Vraag een vrijblijvende offerte aan