Medewerkersonderzoek

Contact
Uw Medewerkersonderzoek door DUO verzorgen? Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Breed onderzoek naar tevredenheid, betrokkenheid en motivatie
Een Medewerkersonderzoek richt zich op alle thema’s die invloed kunnen hebben op de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers: de samenwerking, sfeer, werkomstandigheden, inhoud van het werk, (interne) communicatie, mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, de directe leidinggevende, de arbeidsvoorwaarden, het MT, enzovoort. En we doen meer:

  • We geven inzicht in de professionaliteit van de cultuur in uw organisatie: Staan de klanten (werkelijk) centraal? is er een duidelijke visie van de leiding op de toekomst van de organisatie met draagvlak onder de medewerkers? Wordt er open en eerlijk gecommuniceerd? Is er werkelijk aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? Krijgen én nemen medewerkers verantwoordelijkheid?
  • We stimuleren de medewerkers hun verantwoordelijkheid te nemen: wat kunnen zij zelf bijdragen aan het succes van de organisatie?

100% maatwerk
Een Medewerkersonderzoek is maatwerk en de uitvoering ervan stemmen wij volledig af op uw organisatie. Het proces voorafgaand aan het onderzoek (de communicatie naar medewerkers over ‘wat we gaan doen’ is erg belangrijk), de thema’s/onderwerpen die aan bod komen, de onderzoeksmethode – online, schriftelijk, kwalitatief, of een combinatie – en wijze van rapporteren laten wij aansluiten op uw wensen.

Wij zijn uitermate flexibel. Wilt u tussentijds een extra overleg inlassen? Een extra actie opzetten om de respons te verhogen, of na afloop van het onderzoek een extra analyse op de onderzoeksresultaten laten uitvoeren? Geen probleem.

U heeft de onderzoeksresultaten. Wat nu?
Het onderzoek is uitgevoerd. U ontvangt van ons een rapport met de resultaten, concrete conclusies en praktische aanbevelingen voor het verbeteren van uw organisaties. U gaat vervolgens aan de slag met de resultaten en de aanbevelingen. Wij helpen u graag door de volgende ‘nazorg’ te bieden:

  • het (op interactieve wijze) presenteren van de resultaten en aanbevelingen aan het MT, de leidinggevenden, de OR en/of het voltallige personeel;
  • een-op-eengesprekken met leidinggevenden met als doel te komen tot concrete verbeteracties;
  • workshops waarmee we samen met de medewerkers – bijv. de medewerkers van een team of afdeling – komen tot concrete verbeteracties.

Vraag een offerte aanMaak een afspraak

Download de brochure

Brochure Medewerkersonderzoek Met een Medewerkersonderzoek krijgt u inzicht in sterke punten en verbeterpunten van uw organisatie. Lees in de brochure over de werkwijze, rapportage en de kosten van een Medewerkersonderzoek voor uw organisatie. Download de brochure
Rapport HR en onderzoek Hoe gaan uw HR-collega's om met een Medewerkersonderzoek? Aan de hand van een onderzoek waaraan in totaal 319 HR-managers hebben meegewerkt, geven we antwoord op deze vraag. Download gratis het rapport dat wij hebben opgesteld. Download hier het rapport.

Wij helpen u bij de verandering en groei van uw organisatie

Deze organisaties gingen u voor: