Contact

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hoe is het met uw medewerkers gesteld?

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) brengt u in beeld hoe tevreden, betrokken, loyaal en bevlogen uw medewerkers zijn.  Met de resultaten van een MTO kunt u gericht (concrete) verbeteracties opzetten waar de medewerkers en de organisatie hun voordeel mee kunnen doen.Wij bieden u verschillende mogelijkheden (klik op de links voor meer informatie):
 • (breed) Medewerkersonderzoek: aandacht voor veel thema’s zoals inhoud van het werk, samenwerking werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling, professionaliteit van de cultuur en nog veel meer
 • Compact Medewerkersonderzoek: met een korte vragenlijst goed zicht op tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van uw medewerkers
 • Themaonderzoek: onderzoek naar één specifiek thema zoals sociale veiligheid, werkdruk of persoonlijke ontwikkeling
 • Pulse metingen: met enkele vragen die we medewerkers periodiek voorleggen de vinger aan de pols houden
 Op zoek naar het juiste onderzoek en de 'juiste mix'?We zoeken graag met u wat de juiste 'mix' voor uw organisatie is: eens per drie jaar een 'brede meting' met om het jaar een compacte vragenlijst, eens per twee jaar een compacte vragenlijst met eens per vier maanden een pulse meting, eens per drie jaar een compacte vragenlijst en in de tussenliggende jaren een themaonderzoek of nog anders. Algemene informatie over het meten van medewerkertevredenheidHieronder treft u algemene informatie over medewerkertevredenheidsonderzoek waarmee we u wellicht op weg helpen als u een onderzoek overweegt. Mist u informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
 • Wat is het verschil tussen een eigentijds medewerkersonderzoek en een traditioneel MTO?

  Bij een ‘traditioneel MTO’ werd stond de tevredenheid van medewerkers voorop. Maar daar gaat het uiteraard niet alleen om. U bent gebaat (voor uw organisatie, maar ook voor de medewerkers zelf) bij betrokken, loyale en bevlogen medewerkers. Wij gaan voor u op zoek naar wat maakt (en niet maakt) dat de medewerkers loyaal en bevlogen zijn en aan ‘welke knoppen u moet draaien’. We willen bovendien voorkomen dat een MTO verwordt tot ‘melden wat je allemaal vindt’ en vandaar dat we ook vragen om enige mate van zelfreflectie: wat kun jij en wat kan jouw team/afdeling beter doen?

 • Welke thema’s komen aan de orde in het MTO?

  In overleg bepalen we welke thema’s aan de orde komen in het MTO. Vaak gaat het om een selectie uit de volgende thema’s:

  • inhoud van het werk
  • werkdruk
  • werkomstandigheden (werkplek, apparatuur, middelen, ICT, e.d.)
  • persoonlijke ontwikkeling (vakinhoudelijke ontwikkeling en de mogelijkheid om door te groeien/promotie te maken)
  • arbeidsvoorwaarden
  • direct leidinggevende
  • directie/bestuur/managementteam
  • samenwerking
  • (interne) communicatie
  • sfeer
  • professionaliteit van de cultuur: o.a. klantgerichtheid, open cultuur, eigenaarschap, visie met draagvlak en besluitvorming
  • betrokkenheid/trots/bevlogenheid/loyaliteit
  • zelfreflectie: wat de medewerkers zelf nog kunnen bijdragen aan een (nog) groter succes van uw organisatie
  • gesprekscyclus
  • interne klantgerichtheid (de samenwerking/communicatie tussen teams onderling)
  • ongewenste gedrag (van collega’s, leidinggevenden en klanten/cliënten)
  • het nieuwe werken (flexibele werktijden, flexplekken, thuiswerken e.d.)
  • veilig werken (‘fysieke veiligheid’)
  • inclusie & diversiteit
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • innovatiekracht van de organisatie

 • Hoe ziet het proces van een MTO eruit?

  Wij nemen wat ons betreft de lead en loodsen u door het hele proces heen dat simpel gezegd vier stappen telt:

  1. Het opstellen van de vragenlijst: op basis van een uitgebreid intakegesprek stellen wij de conceptvragenlijst op die net zo lang ‘heen en weer gaat’ tot er een optimale vragenlijst ligt die past bij uw organisatie. Vaak zijn ‘vertegenwoordigers’ vanuit HR, het MT en de OR/PVT bij het opstellen van de vragenlijst (welke thema’s aan de orde komen) betrokken.
  2. Het veldwerk: het laten invullen van de (meestal online) vragenlijst door de medewerkers.
  3. Resultaat: het opstellen en (uitgebreid) bespreken van het rapport dat concrete conclusies en aanbevelingen bevat.
  4. Het bepalen van de vervolgstappen: Wat willen we behouden? Wat kan of moet beter? En wat gaan we vooral niet doen!

 • Het rapport is geleverd, en dan …?

  We stellen een actiegericht rapport op waar u prima mee uit de voeten kunt. Maar te vaak belandt het rapport in de lade of krijgen de onderzoeksresultaten niet de aandacht die zij verdienen. Dat is zonde! Wij helpen u graag bij het zetten van vervolgstappen:

  • Het verzorgen van een interactieve presentatie van de onderzoeksresultaten voor de medewerkers waardoor de resultaten ‘gaan leven’.
  • Het voeren van een-op-eengesprekken met managers/leidinggevenden om de resultaten te duiden en een aanzet te geven voor verbeteracties.
  • Het verzorgen van een of meerdere Workshops Aan de slag met de resultaten! waarbij we met een team of afdeling komen tot concrete verbeteracties.

Deze organisaties gingen u voor:

Download de brochure

Brochure bekijken?

Download de brochure