Contact

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat zijn de mogelijkheden?

Wij bieden u verschillende mogelijkheden:
 • (breed) Medewerkersonderzoek: aandacht voor veel thema’s zoals inhoud van het werk, samenwerking, werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling, professionaliteit van de cultuur en nog veel meer
 • Compact Medewerkersonderzoek: met een korte vragenlijst goed zicht op tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van uw medewerkers
 • Themaonderzoek: onderzoek naar één specifiek thema zoals sociale veiligheid, werkdruk of persoonlijke ontwikkeling
 • Pulse metingen: met enkele vragen die we medewerkers periodiek voorleggen de vinger aan de pols houden
We zoeken graag met u wat de juiste 'mix' voor uw organisatie is: eens per drie jaar een breed onderzoek met halverwege een compact onderzoek, eens per twee jaar een compact onderzoek met eens per twee maanden een pulse meting, eens per drie jaar een compact onderzoek en in de tussenliggende jaren een themaonderzoek of nog anders.
 • Wat is het verschil tussen een eigentijds medewerkersonderzoek en een traditioneel MTO?

  Bij een ‘traditioneel MTO’ staat de tevredenheid van medewerkers centraal. Natuurlijk is het belangrijk dat medewerkers tevreden zijn over de sfeer, de werkomstandigheden en hun arbeidsvoorwaarden. Vandaar dat we medewerkers naar de tevredenheid met deze thema's vragen. Maar het gaat om meer: om betrokkenheid, loyaliteit en bevlogenheid. Wij gaan voor u op zoek naar wat maakt (en niet maakt) dat uw medewerkers betrokken, loyaal, bevlogen zijn en aan ‘welke knoppen u moet draaien’. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan hoe u (met de huidige arbeidsmarkt belangrijker dan ooit) uw medewerkers kunt behouden.

 • Welke thema’s komen aan de orde in het MTO?

  In overleg met u bepalen we welke thema’s aan de orde komen in het MTO. Vaak gaat het om (een selectie uit) de volgende thema’s:

  • inhoud van het werk
  • werkdruk
  • werkomstandigheden (werkplek, apparatuur, middelen, ICT, e.d.)
  • persoonlijke ontwikkeling (vakinhoudelijke ontwikkeling en de mogelijkheid om door te groeien/promotie te maken)
  • arbeidsvoorwaarden
  • direct leidinggevende
  • directie/bestuur/managementteam
  • samenwerking
  • (interne) communicatie
  • sfeer
  • professionaliteit van de cultuur: o.a. klantgerichtheid, open cultuur, eigenaarschap, visie met draagvlak en besluitvorming
  • betrokkenheid/trots/bevlogenheid/loyaliteit
  • zelfreflectie: wat de medewerkers zelf nog kunnen bijdragen aan een (nog) groter succes van uw organisatie
  • gesprekscyclus
  • interne klantgerichtheid (de samenwerking/communicatie tussen teams onderling)
  • ongewenste gedrag (van collega’s, leidinggevenden en klanten/cliënten)
  • het nieuwe werken (flexibele werktijden, flexplekken, thuiswerken e.d.)
  • veilig werken (‘fysieke veiligheid’)
  • inclusie & diversiteit
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • innovatiekracht van de organisatie

 • Hoe ziet het proces van een MTO eruit?

  Wij nemen de lead en loodsen u door het hele proces:

  1. Het opstellen van de vragenlijst: op basis van een uitgebreid intakegesprek stellen wij de conceptvragenlijst op die net zo lang ‘heen en weer gaat’ tot er een optimale vragenlijst ligt die past bij uw organisatie. Vaak zijn ‘vertegenwoordigers’ vanuit HR, het MT en de OR/PVT bij het opstellen van de vragenlijst (welke thema’s aan de orde komen) betrokken.
  2. Het veldwerk: het laten invullen van de (meestal online) vragenlijst door de medewerkers.
  3. Resultaat: het opstellen en (uitgebreid) bespreken van het rapport dat concrete conclusies en aanbevelingen bevat.
  4. Het bepalen van de vervolgstappen: Wat willen we behouden? Wat kan of moet beter? En wat gaan we vooral niet doen!

 • Het rapport is geleverd, en dan …?

  We stellen een actiegericht rapport met concrete handvatten voor vervolgactie. Maar soms belandt het rapport in de lade of krijgen de onderzoeksresultaten niet de aandacht die zij verdienen. Dat is zonde! Wij helpen u graag bij het zetten van vervolgstappen:

  • Het verzorgen van een interactieve presentatie van de onderzoeksresultaten voor de medewerkers waardoor de resultaten ‘gaan leven’.
  • Het voeren van een-op-eengesprekken met managers/leidinggevenden om de resultaten te duiden en een aanzet te geven voor verbeteracties.
  • Het verzorgen van een of meerdere Workshops Aan de slag met de resultaten! waarbij we met een team of afdeling komen tot concrete verbeteracties.

 • Wat kost een MTO?

  De kosten zijn mede afhankelijk van de keuze voor een breed of compact onderzoek, een themaonderzoek en/of pulse metingen. Voor een eerste beeld:

  • Als wij een (breed) Medewerkersonderzoek verrichten voor een organisatie met 100 medewerkers bedragen de kosten € 5.350 (excl. 21% BTW).
  • Als wij een Compact Medewerkersonderzoek verrichten voor een organisatie met 300 medewerkers, dan bedragen de kosten € 5.850 (excl. 21% BTW).
  Deze kosten zijn all in: intakegesprek (over de planning, de communicatie naar de medewerkers en de thema's die in het onderzoek aan de orde dienen te komen), het veldwerk (ervoor zorgen dat medewerkers de vragenlijst invullen), de rapportage en het bespreken/presenteren van de resultaten, de conclusies en aanbevelingen. We stellen graag een offerte op maat voor u op.

Deze organisaties gingen u voor: