Verkort Medewerkersonderzoek

Contact
Uw Medewerkersonderzoek door DUO verzorgen? Neem contact met ons op.

Verkort Medewerkersonderzoek
Met een Verkort Medewerkersonderzoek richten wij ons op enkele voor uw organisatie actuele thema’s. In een Verkort Medewerkersonderzoek staan meestal drie tot vijf thema’s centraal. U bepaalt zelf welke thema’s voor uw organisatie op dit moment relevant zijn om onderzoek naar te doen:

 • samenwerking;
 • werkdruk;
 • werkomstandigheden;
 • interne klantgerichtheid;
 • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • duurzame inzetbaarheid;
 • ongewenste omgangsvormen;
 • kernwaarden van de organisatie;
 • enzovoort.

100% maatwerk
Een Verkort Medewerkersonderzoek is 100% maatwerk en stemmen wij volledig af op uw organisatie. Het proces voorafgaand aan het onderzoek, de thema’s/onderwerpen die aan bod komen, de onderzoeksmethode – online, schriftelijk, kwalitatief of een combinatie – en de wijze van rapporteren laten wij aansluiten bij uw wensen.

Wij zijn uitermate flexibel. Wilt u tussentijds een extra overleg inlassen? Een extra actie opzetten om de respons te verhogen of na afloop van het onderzoek een extra analyse op de onderzoeksresultaten laten uitvoeren? Geen probleem.

U heeft de onderzoeksresultaten. Wat nu?
Het onderzoek is uitgevoerd. U ontvangt van ons een rapport met de resultaten, concrete conclusies en praktische aanbevelingen voor het verbeteren van uw organisaties. U gaat vervolgens aan de slag met de resultaten en de aanbevelingen. Wij helpen u graag door de volgende ‘nazorg’ te bieden:

 • het (op interactieve wijze) presenteren van de resultaten en aanbevelingen aan het MT, de leidinggevenden, de OR en/of het voltallige personeel;
 • een-op-eengesprekken met leidinggevenden met als doel te komen tot concrete verbeteracties;
 • workshops waarmee we samen met de medewerkers – bijv. de medewerkers van een team of afdeling – komen tot concrete verbeteracties.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden van een Verkort Medewerkersonderzoek

Download de brochure

Brochure Medewerkersonderzoek Met een Medewerkersonderzoek krijgt u inzicht in sterkte punten en verbeterpunten van uw organisatie. Lees in de brochure over de werkwijze, rapportage en de kosten van een Medewerkersonderzoek voor uw organisatie. Download de brochure
Rapport HR en onderzoek Hoe gaan uw HR-collega's om met een Medewerkersonderzoek? Aan de hand van een onderzoek waaraan in totaal 255 HR-managers hebben meegewerkt, geven we antwoord op deze vraag. Download gratis het rapport dat wij hebben opgesteld. Download de brochure

Wij helpen u bij de verandering en groei van uw organisatie

Deze organisaties gingen u voor: