Contact

Aedes

Medewerkersonderzoek voor woningcorporaties

Kennis van zaken
Jaren geleden is er binnen Aedes met de OR afgesproken om eens in de twee à drie jaar een Medewerkersonderzoek uit te laten voeren, waarvoor Aedes altijd meerdere offertes aanvraagt. Vincent van Grinsven (directeur DUO Market Research) heeft destijds een presentatie gegeven om Aedes te introduceren aan het bureau. “Tijdens de presentatie kon je gelijk merken dat Vincent zich echt had ingeleefd in wie wij zijn als vereniging. Wij zijn niet zomaar een bedrijf, we zijn een vereniging van woningcorporaties. Werken binnen een vereniging kent zo zijn eigen dynamiek en je moet wel snappen wat dat inhoudt.” aldus Ilona Azar de Vlieger, adviseur P&O bij Aedes.

Voorbereiding
Ilona: “De samenwerking verliep ontzettend soepel. Het onderzoek was heel goed voorbereid en alles was hartstikke goed verzorgd: ik ontving van Vincent en de projectleider van het onderzoek een duidelijk stappenplan, e-mail templates om het onderzoek intern aan te kondigen en om te communiceren met de medewerkers binnen het bedrijf. Alles verliep volgens schema.”

“Voor ons was het belangrijk dat een bedrijf kennis van zaken heeft en zich kan inleven in de klant. Alhoewel niet de belangrijkste factor, heeft prijs-kwaliteitverhouding daarnaast ook een rol gespeeld in onze keuze voor DUO Market Research.”
Ilona Azar de Vlieger, adviseur P&O Aedes

Verwachting
Op de vraag of de resultaten waren wat ze hadden verwacht binnen Aedes, antwoordt Ilona: “Ik wist al dat we beter dan middelmatig zouden scoren, maar er was één afdeling waarvan de scores zo hoog waren dat dat ons wel verraste. Maar ook andere cijfers waren hoog en de respons was ook heel hoog (95%). Bijna iedereen heeft meegedaan, dat was leuk om te zien. De resultaten zijn ook een bevestiging dat je het goed doet als werkgever.”

Aan de slag met de resultaten
Na de afronding van het onderzoek heeft DUO ook workshops gegeven binnen Aedes. In een werksessie konden de deelnemers in groepjes hun verbeteracties formuleren, die zij vervolgens hebben verwerkt in een PowerPoint-presentatie en gepresenteerd aan de andere deelnemers van de workshop.

Ilona: “Eén van de verbeteracties die naar voren kwam uit de workshops was ons toenmalige beoordelingssysteem. Een aantal medewerkers gaf aan dat het formulier te ingewikkeld was en dat er te weinig ruimte was voor eigen inbreng van de medewerkers. Daar hebben we serieus naar gekeken en uiteindelijk zijn we ook uitgekomen op een aanpassing van het formulier. We hebben goed geluisterd en actie ondernomen!”

Als vereniging is het soms lastig om grip te krijgen op de mening van personeel. Laat daarom een Medewerkersonderzoek uitvoeren en peil hoe uw bedrijf wordt gewaardeerd.

Vraag direct meer informatie aan