Contact

Medewerkersonderzoek

Kies voor het onderzoek dat het beste bij uw organisatie past!

Wilt u weten wat uw medewerkers vinden van de interne communicatie, de arbeidsvoorwaarden, de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, hun leidinggevende, de samenwerking, de sfeer, de sociale veiligheid en de professionaliteit van de cultuur in uw organisatie? Wilt u achterhalen wat er volgens uw medewerkers goed gaat en wat er wellicht beter kan of moet? Wilt u inzicht in hoe loyaal de medewerkers aan uw organisatie zijn?
Dan helpen wij u graag verder!

Wij bieden verschillende diensten/onderzoeken: (breed) Medewerkersonderzoek, Compact Medewerkersonderzoek, Themaonderzoek en Pulse metingen. We gaan graag met u op zoek naar welk onderzoek (of wellicht welke mix van onderzoeken) het beste bij uw organisatie past.
Plan direct een (vrijblijvende) online meeting met u in om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken!

Vraag hier direct een offerte aan en/of plan een meeting in!

Deze organisaties gingen u voor:

Wat is een MTO?

Traditioneel wordt bij onderzoek onder medewerkers gesproken over Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en ligt de nadruk op tevredenheid van medewerkers met allerlei zaken die met hun werk te maken hebben.

Als wij een Medewerkersonderzoek voor uw organisatie uitvoeren, brengen we niet alleen de tevredenheid van medewerkers in kaart, maar kijken we ook naar de betrokkenheid, bevlogenheid en loyaliteit van medewerkers. We werken vanuit een onderzoeksmodel waarmee we een compleet en genuanceerd beeld geven van de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid. Dit model is er expliciet op gericht om (concrete) verbeterpunten te achterhalen op alle niveaus in de organisatie: de organisatie als geheel, maar ook voor teams/afdelingen en voor ‘groepen medewerkers’ (medewerkers in een bepaalde leeftijdscategorie, medewerkers in een bepaalde functiegroep, medewerkers die relatief kort in dienst zijn of juist al heel lang, enzovoort).

Uw organisatie kan verschillende doelen voor ogen hebben bij het doen van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek of Medewerkersonderzoek. De exacte doelstellingen van het onderzoek bepalen we graag in overleg met uw organisatie. Daarbij hebben wij – vanuit het onderzoeksmodel waarmee we werken – een aantal doelstellingen geformuleerd die voor veel organisaties interessant zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook interessant zijn om te kijken naar de professionaliteit van de cultuur bij de organisatie.

In een (breed) Medewerkersonderzoek komen alle mogelijk thema’s die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid, betrokkenheid, motivatie en bevlogenheid van medewerkers aan bod. Thema’s waaraan u kunt denken zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): inhoud van het werk, werkomstandigheden, werkdruk, persoonlijke ontwikkeling, communicatie, samenwerking, sfeer, sociale veiligheid, ongewenst gedrag, professionaliteit van de cultuur, enzovoort.

We zoeken daarbij niet alleen naar concrete verbeterpunten (voor de organisatie als geheel en voor teams/afdelingen), maar ook naar de sterke punten van de organisatie en de teams/afdelingen. Beide brengen we in heldere rapportages voor uw organisatie overzichtelijk in beeld.

Hoe ziet het proces van een MTO eruit?

Als u overweegt een Medewerkerstevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren, gaan we graag met u in overleg om te bekijken welk type onderzoek (of welke mix van onderzoeken) het beste bij uw organisatie past. Als de keuze voor een onderzoek gemaakt is, ziet het proces er vervolgens als volgt uit:

 • We plannen een intakegesprek met u in om wensen over de vragenlijst, de planning, gewenste rapportages en andere praktische zaken af te stemmen. 
 • We beschikken over verschillende templates en voorbeelden waarvan uw organisatie gebruik kan maken: voor communicatie aan medewerkers over het onderzoek, maar ook een verwerkersovereenkomst, enzovoort.
 • We stellen in overleg de definitieve vragenlijst op. Wij hebben basisvragenlijsten voor een breed Medewerkersonderzoek, Compact Medewerkersonderzoek en Pulse metingen en ook voor enkele Themaonderzoeken. In overleg bepalen we welke vragen uiteindelijk opgenomen worden.
 • Wij programmeren de online vragenlijst, u ontvangt een testlink om de definitieve vragenlijst te bekijken zoals de medewerkers hem voorgelegd krijgen.
 • Wij verzorgen het veldwerk: uitnodiging en herinneringen naar medewerkers en responsupdates naar u/uw organisatie.
 • Wij stellen de gewenste rapportages op: voor de organisatie als geheel en voor alle teams/afdelingen. 
 • We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en leveren na eventuele aanvullende analyses de definitieve rapportages op.

Naast de ‘vaste stappen’ bieden we ook optionele onderdelen. Zo kunnen we in de voorbereiding van het onderzoek een kick-off meeting verzorgen waarbij wij (DUO Markt Research) een presentatie geven aan medewerkers met aandacht voor de opzet van het onderzoek, thema’s die aan bod komen, de wijze waarop we de privacy/anonimiteit, waarborgen, het nut van het onderzoek voor de organisatie én medewerkers.

Maar ook bij de terugkoppeling van de resultaten aan medewerkers spelen we indien gewenst graag een rol: door het verzorgen van (interactieve) presentaties aan medewerkers, door een-op-eengesprekken met managers/leidinggevenden over hun team-/afdelingsrapportage, door workshops met alle leidinggevenden of medewerkers van een team waarin we actief met de resultaten aan de slag gaan, enzovoort. We bespreken graag met u welke wensen er zijn en informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Aan de slag met de resultaten

Als wij een Medewerkersonderzoek voor uw organisatie gedaan hebben, brengen we de uitkomsten overzichtelijk in beeld in (digitale) rapportages. Deze rapportages bevatten onder meer:

– een grafische weergave (en beschrijving) van alle resultaten,
– inzicht in verschillen tussen teams/afdelingen,
– een vergelijking met de externe benchmark,
– conclusies en aanbevelingen.

In onze rapportages kijken we op verschillende manieren (op basis van het onderzoeksmodel dat we gebruiken) naar de resultaten van het onderzoek, om een zo compleet mogelijk en genuanceerd beeld van de uitkomsten voor uw organisatie te krijgen. Onze rapportages zijn daarbij actiegericht met concrete aanbevelingen voor de organisatie, de organisatie kan direct zelf met de resultaten aan de slag.
We bieden rapportages op verschillende niveaus: voor de organisatie als geheel en voor de verschillende teams/afdelingen of ander onderscheid dat uw organisatie maakt.
Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om voor de medewerkers die aan het onderzoek hebben deelgenomen een Individueel rapport op te stellen. In dit rapport geven we de medewerkers inzicht in hoeverre zijn/haar tevredenheid, betrokkenheid en motivatie overeenkomen met de gemiddelde scores van de medewerkers van uw organisatie. We geven de medewerkers tevens een kwalificatie (die we opnemen in het Individueel rapport) op basis van de antwoorden die zij hebben gegeven. Zij behoren tot de groep enthousiastelingen, gematigden of
critici binnen de organisatie.
Naast deze digitale rapportages, kunnen we de resultaten ook toegankelijk maken via een online cockpit. In die cockpit staan alle resultaten van het onderzoek en is het eenvoudig om zelf de resultaten uit te splitsen naar (onder meer) afdelingen/teams.

Naast het leveren van de rapportages met uitkomsten op alle niveaus binnen de organisatie, spelen we indien gewenst ook graag een rol bij de verdere terugkoppeling van de resultaten aan medewerkers: door het verzorgen van (interactieve) presentaties aan medewerkers, door een-op-eengesprekken met managers/leidinggevenden over hun team-/afdelingsrapportage, door workshops met alle leidinggevenden of medewerkers van een team waarin we actief met de resultaten aan de slag gaan, enzovoort. We bespreken graag met u welke wensen er zijn
en informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Het team van DUO Market Research staat graag voor u klaar!

Maak kennis met het team >

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet het proces van een MTO eruit?

  Wij nemen de lead en loodsen u door het hele proces:

  1. Het opstellen van de vragenlijst: op basis van een uitgebreid intakegesprek stellen wij de conceptvragenlijst op die net zo lang ‘heen en weer gaat’ tot er een optimale vragenlijst ligt die past bij uw organisatie. Vaak zijn ‘vertegenwoordigers’ vanuit HR, het MT en de OR/PVT bij het opstellen van de vragenlijst (welke thema’s aan de orde komen) betrokken.
  2. Het veldwerk: het laten invullen van de (meestal online) vragenlijst door de medewerkers.
  3. Resultaat: het opstellen en (uitgebreid) bespreken van het rapport dat concrete conclusies en aanbevelingen bevat.
  4. Het bepalen van de vervolgstappen: Wat willen we behouden? Wat kan of moet beter? En wat gaan we vooral niet doen!

 • Wat is het verschil tussen een eigentijds medewerkersonderzoek en een traditioneel MTO?

  Bij een ‘traditioneel MTO’ staat de tevredenheid van medewerkers centraal. Natuurlijk is het belangrijk dat medewerkers tevreden zijn over de sfeer, de werkomstandigheden en hun arbeidsvoorwaarden. Vandaar dat we medewerkers naar de tevredenheid met deze thema's vragen. Maar het gaat om meer: om betrokkenheid, loyaliteit en bevlogenheid. Wij gaan voor u op zoek naar wat maakt (en niet maakt) dat uw medewerkers betrokken, loyaal, bevlogen zijn en aan ‘welke knoppen u moet draaien’. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan hoe u (met de huidige arbeidsmarkt belangrijker dan ooit) uw medewerkers kunt behouden.

 • Wat kost een MTO?

  De kosten zijn mede afhankelijk van de keuze voor een breed of compact onderzoek, een themaonderzoek en/of pulse metingen. Voor een eerste beeld:

  • Als wij een (breed) Medewerkersonderzoek verrichten voor een organisatie met 100 medewerkers bedragen de kosten € 5.350 (excl. 21% BTW).
  • Als wij een Compact Medewerkersonderzoek verrichten voor een organisatie met 300 medewerkers, dan bedragen de kosten € 5.850 (excl. 21% BTW).
  Deze kosten zijn all in: intakegesprek (over de planning, de communicatie naar de medewerkers en de thema's die in het onderzoek aan de orde dienen te komen), het veldwerk (ervoor zorgen dat medewerkers de vragenlijst invullen), de rapportage en het bespreken/presenteren van de resultaten, de conclusies en aanbevelingen. We stellen graag een offerte op maat voor u op.

 • Welke thema’s komen aan de orde in het MTO?

  In overleg met u bepalen we welke thema’s aan de orde komen in het MTO. Vaak gaat het om (een selectie uit) de volgende thema’s:

  • inhoud van het werk
  • werkdruk
  • werkomstandigheden (werkplek, apparatuur, middelen, ICT, e.d.)
  • persoonlijke ontwikkeling (vakinhoudelijke ontwikkeling en de mogelijkheid om door te groeien/promotie te maken)
  • arbeidsvoorwaarden
  • direct leidinggevende
  • directie/bestuur/managementteam
  • samenwerking
  • (interne) communicatie
  • sfeer
  • professionaliteit van de cultuur: o.a. klantgerichtheid, open cultuur, eigenaarschap, visie met draagvlak en besluitvorming
  • betrokkenheid/trots/bevlogenheid/loyaliteit
  • zelfreflectie: wat de medewerkers zelf nog kunnen bijdragen aan een (nog) groter succes van uw organisatie
  • gesprekscyclus
  • interne klantgerichtheid (de samenwerking/communicatie tussen teams onderling)
  • ongewenste gedrag (van collega’s, leidinggevenden en klanten/cliënten)
  • het nieuwe werken (flexibele werktijden, flexplekken, thuiswerken e.d.)
  • veilig werken (‘fysieke veiligheid’)
  • inclusie & diversiteit
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • innovatiekracht van de organisatie

 • Het rapport is geleverd, en dan …?

  We stellen een actiegericht rapport met concrete handvatten voor vervolgactie. Maar soms belandt het rapport in de lade of krijgen de onderzoeksresultaten niet de aandacht die zij verdienen. Dat is zonde! Wij helpen u graag bij het zetten van vervolgstappen:

  • Het verzorgen van een interactieve presentatie van de onderzoeksresultaten voor de medewerkers waardoor de resultaten ‘gaan leven’.
  • Het voeren van een-op-eengesprekken met managers/leidinggevenden om de resultaten te duiden en een aanzet te geven voor verbeteracties.
  • Het verzorgen van een of meerdere Workshops Aan de slag met de resultaten! waarbij we met een team of afdeling komen tot concrete verbeteracties.

Wilt u weten wat DUO voor uw organisatie kan betekenen?

Offerte aanvragen en/of meeting inplannen

"*" geeft vereiste velden aan

Offerte of afspraak aanvragen (MO algemeen)*
Wij nemen op korte termijn (binnen twee werkdagen) contact met u op.

Direct persoonlijk advies?

Roeland Stehmann
Senior Adviseur
drs. Moniek de Weerd
Senior onderzoeksconsultant en MT-lid

Klantcases

Aedes

75 medewerkers
Zakelijke Dienstverlening

Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland en voert eens in de twee à drie jaar een Medewerkersonderzoek uit. De meting in 2021 door DUO heeft geleid tot een aantal concrete verbeteringen op de werkvloer.

Lees verder

Groenhart

170 medewerkers
Groothandel

Voor de eerste keer liet Groenhart een Medewerkersonderzoek uitvoeren. De rapportages van DUO geven een kijk op de resultaten op verschillende niveaus waar het MT en afdelingshoofden direct mee aan de slag zijn gegaan.

Lees verder

VolkerWessels

550 medewerkers
Bouw en vastgoed ontwikkeling

Al sinds 2016 voert DUO Market Research Medewerkersonderzoeken uit voor VolkerWessels. De onderzoeken geven inzicht in de werkbeleving, tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers door de jaren heen.

Lees verder