Contact

MEDEWERKERSONDERZOEK (BREED)

Inzicht in tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit en professionaliteit

Eén van de mogelijkheden die wij u bieden is een (breed) Medewerkersonderzoek. Een onderzoek met aandacht voor nagenoeg alle thema’s die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit en bevlogenheid van uw medewerkers.

Een (breed) Medewerkersonderzoek is uitermate geschikt voor een 0-meting als het alweer even geleden is of het misschien de eerste keer dat u onderzoek onder uw medewerkers verricht. Maar u kunt dit onderzoek ook inzetten als u periodiek (eens in de twee, drie of vier jaar) een diepgaand inzicht wilt in hoe het uw medewerkers vergaat.

Meer informatie over een (breed) Medewerkersonderzoek

Met een (breed) Medewerkersonderzoek krijgen we zicht op tal van thema’s: persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, interne communicatie, de ‘lijn’ (leidinggevenden, MT en directie), werkdruk, professionaliteit van de cultuur (eigenaarschap, open cultuur, klantgerichtheid, e.d.), inhoud van het werk, sociale veiligheid, enzovoort.

Met de rapportage die wij opstellen (op ‘papier’ én met een overzichtelijk online dashboard waarop alle resultaten zichtbaar zijn) krijgt u zicht op hoe het uw medewerkers vergaat op alle niveaus: voor de ‘organisatie-totaal’ en/of voor locaties en/of voor units, afdelingen en teams. De rapportage is actiegericht en biedt concrete handvatten voor verbeteracties.

Wij bieden maatwerk: de vragenlijst die we medewerkers voorleggen, het ‘veldwerk’ (medewerkers op hun e-mailadres uitnodigen de online vragenlijst in te vullen, medewerkers op locatie begeleiden bij het invullen of nog anders) en de wijze van rapporteren stemmen we volledig af op uw wensen.

We lichten graag toe hoe we u kunnen helpen met de communicatie voorafgaand aan het onderzoek (een kick-off meeting met de medewerkers, een filmpje, e.d.), hoe we omgaan met de privacy van uw medewerkers en hoe het proces eruit ziet (van intakegesprek tot bespreking van het rapport).

 

Wilt u weten wat DUO voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen of meeting inplannen voor een Breed Medewerkersonderzoek?

"*" geeft vereiste velden aan

Offerte of afspraak aanvragen Breed Medewerkersonderzoek*
Wij nemen op korte termijn (binnen twee werkdagen) contact met u op.

Direct persoonlijk advies?

Roeland Stehmann
Senior Adviseur
drs. Moniek de Weerd
Senior onderzoeksconsultant en MT-lid
Deze organisaties gingen u voor:

Aan de slag met de resultaten!

We leveren sowieso een actiegerichte rapportage met handvatten voor concrete verbeteracties. Als u dat wilt kunnen we ook een rol spelen in de ‘nazorg’. We kunnen onder meer:

 • presentaties verzorgen voor bijv. alle leidinggevenden en/of voor het voltallige personeel (deze presentaties verlopen interactief waardoor de resultaten daadwerkelijk beklijven);
 • een-op-eengesprekken voeren met leidinggevenden om gezamenlijk te komen tot een antwoord op de vraag ‘wat zien we en welke acties liggen voor de hand?’
 • workshops verzorgen waarmee we met een heel team of een hele afdeling gezamenlijk komen tot een antwoord op de volgende vragen: Wat willen we behouden? Wat kan en moet echt anders (en hoe dan)? En wat gaan we vooral niet doen?

We lichten de mogelijkheden graag nader toe!

Klantcases

Aedes

75 medewerkers
Zakelijke Dienstverlening

Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland en voert eens in de twee à drie jaar een Medewerkersonderzoek uit. De meting in 2021 door DUO heeft geleid tot een aantal concrete verbeteringen op de werkvloer.

Lees verder

Groenhart

170 medewerkers
Groothandel

Voor de eerste keer liet Groenhart een Medewerkersonderzoek uitvoeren. De rapportages van DUO geven een kijk op de resultaten op verschillende niveaus waar het MT en afdelingshoofden direct mee aan de slag zijn gegaan.

Lees verder

VolkerWessels

550 medewerkers
Bouw en vastgoed ontwikkeling

Al sinds 2016 voert DUO Market Research Medewerkersonderzoeken uit voor VolkerWessels. De onderzoeken geven inzicht in de werkbeleving, tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers door de jaren heen.

Lees verder

Bekijk ook de andere onderzoeken!

Compact Medewerkersonderzoek

Met 25 vragen goed zicht op tevredenheid en loyaliteit
 • Zicht op wat goed gaat en (wellicht) minder goed
 • Bescheiden 'belasting' van de medewerkers (circa 10 minuten)
 • Hoge respons - veel medewerkers vullen de vragenlijst in
 • Rapportage: 'op papier' en online dasbboard

Themaonderzoek

Diepgaand onderzoek naar één thema
 • Eén thema staat centraal: interne communicatie, persoonlijke ontwikkeling, sociale veiligheid, diversiteit, werkdruk of nog anders
 • Vaak een combinatie van een (korte) online vragenlijst en diepte-interviews met medewerkers
 • Diepgaand inzicht met concrete handvatten voor verbeteracties

Pulse metingen

De vinger aan de pols houden
 • Eens per maand of twee maanden de thermometer in de organisatie steken
 • Met een korte vragenlijst (6 tot 8 vragen) tevredenheid en loyaliteit monitoren
 • Resultaten en ontwikkelingen te volgen op een inzichtelijk online dashboard