Over DUO

Wij kennen de markt, zijn ervaren én creatief!
Contact
De deskundige en betrokken medewerkers van DUO Market Research helpen u graag!

Full service
DUO Market Research is een full service, onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Onze medewerkers kennen de markt, zijn ervaren én creatief.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Al ruim 20 jaar voeren wij kwantitatief onderzoek – vooral online, maar ook geregeld telefonisch of schriftelijk – en kwalitatief onderzoek – focus groups, diepte-interviews, workshops – uit voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches: zakelijke dienstverlening, zorg & welzijn, financiële dienstverlening, ICT, onderwijs, overheid, industrie & productie, enzovoort. Een greep uit onze expertise: Medewerkersonderzoek, Klantonderzoek, Imago-onderzoek, Inwonerspanels – voor gemeenten – en Lezersonderzoek.

100% maatwerk
Iedere organisatie is anders. Wij stemmen het onderzoek in nauw overleg met onze opdrachtgevers af en leveren altijd 100% maatwerk. 
Wij begeleiden en voeren onderzoeksprojecten uit van begin tot eind: wij stellen altijd eerst een vrijblijvend onderzoeksvoorstel op, stellen bijbehorende vragenlijsten – voor kwantitatief onderzoek – en checklists – voor focus groups en diepte interviews – op en analyseren de onderzoeksgegevens. Aan het eind van het onderzoekstraject bespreken we de resultaten uitgebreid met u. Indien gewenst spelen wij een rol bij de ‘nazorg’, bijvoorbeeld met workshops waarin we met de betrokken aan de slag gaan met de onderzoeksresultaten en gezamenlijk komen tot de verbeteracties.

De resultaten
De resultaten koppelen we terug met een print of online rapport met concrete conclusies en praktische aanbevelingen. Wilt u naar aanleiding van de rapportage een verdieping op de resultaten? Ook dat is altijd mogelijk.

Meer weten over onze werkwijze of concreet horen wat wij voor u kunnen betekenen?
Maak een vrijblijvende afspraak

“DUO Market Research is een fijne partner om mee te werken. Zakelijk, duidelijk en ze maken zaken niet mooier of ingewikkelder dan ze zijn.” Sandra Beerepoot, personeelsadviseur AB Vakwerk

Hieronder stelt een aantal projectleiders zich graag aan u voor:

dr. Irene van Bokhoven

Projectleider
Lees verder
Na haar opleiding Medische Biologie heeft Irene als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt op de afdelingen Pedagogische Wetenschappen en Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de VU en bij het UMCU. Sinds 2017 werkt zij bij DUO Market Research, waar zij vooral kwantitatief onderzoek uitvoert voor verschillende typen organisaties.

“Met name het soort opdrachtgevers en de duidelijke relevantie voor de praktijk spreken mij erg aan.”

dr. Eric Elphick

Senior Projectleider
Lees verder
Na zijn studie Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden heeft Eric in 1997 in Leiden zijn promotieonderzoek verricht, waarna hij eerst onderwijs gaf aan de Universiteit Leiden en later aan de Educatieve Faculteit Amsterdam. Sinds 2007 werkt hij bij DUO Market Research, waarbij hij zich vooral richt op het uitvoeren van Lezersonderzoek en Ledenonderzoek.

“In tegenstelling tot het onderzoek dat ik eerder aan de universiteit heb verricht, is het onderzoek dat we bij DUO verrichten vooral gericht op de praktijk. Het vinden van antwoorden op vragen die bij onze klanten leven en er mede zorg voor dragen dat de klant met de resultaten direct aan de slag kan, is iedere keer weer een uitdaging en maakt mijn werk hier afwisselend en aantrekkelijk.”

drs. Vincent van Grinsven

Directeur
Lees verder
Na zijn studie Bestuurskunde-bestuurlijk onderzoek heeft Vincent een aantal jaren gewerkt als marketeer en uitgever bij Wolters Kluwer. Hij heeft in 1995 DUO Market Research opgericht en geleidelijk uitgebouwd tot een bureau met inmiddels 25 professionals. Is gesprekspartner voor alle typen onderzoeken: Medewerkersonderzoek, Klantenonderzoek, Communicatieonderzoek, enzovoort. Leidt veel workshops gericht op het samen met de opdrachtgever komen tot verbeteracties (naar aanleiding van resultaten van door DUO verricht onderzoek).

“Potentiële klanten overtuigen van wat wij voor hen kunnen betekenen vind ik uitdagend. Maar de meeste bevrediging haal ik toch uit het samen met onze klanten tot nieuwe inzichten komen en tot de gewenste verbeteracties, of het nu om onderzoek onder klanten, medewerkers, inwoners of ondernemers gaat. En ik prijs me gelukkig dat ik dat samen met collega's kan doen die één ding voor ogen hebben: het belang van de klant!”

Sido Groenland, MSc

Projectleider
Lees verder
Na zijn studies HRM aan de Hogeschool Utrecht en Sociologie (Vraagstukken van Beleid en Organisatie) aan de Universiteit Utrecht, is Sido gaan werken bij een training- en adviesbureau. Sinds 2017 werkt hij bij DUO Market Research, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek, met als specialisatie Medewerkersonderzoek.

“(Medewerkers)onderzoek is voor mij een middel om goed onderbouwd te komen tot oplossingen/verbeteringen met draagvlak onder medewerkers. Ik vind het geweldig om door middel van onderzoek inzichten boven tafel te krijgen die klanten een stap vooruit kunnen helpen. Een kijkje in de keuken krijgen bij diverse opdrachtgevers en bijdragen aan vooruitgang/verbetering in organisaties. Wij zijn niet van het 'uurtje-factuurtje'. Wij gaan voor de écht tevreden klant en zijn gedreven om de klant optimaal te voorzien in de informatie die wordt verlangd.”

drs. Aart van Grootheest

Senior Projectleider
Lees verder
Na zijn studie Economie aan de Vrije Universiteit is Aart in 1995 direct begonnen als marktonderzoeker bij Trendview. Sinds 2010 werkt hij bij DUO Market Research, waarbij de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek, met als specialisaties tevredenheidsonderzoek en onderzoek voor gemeenten.

“Ik ben marktonderzoeker geworden, omdat ik het leuk vind om actief na te denken over wat klanten willen weten. Goed doorvragen wat de achterliggende reden is om het onderzoek te laten uitvoeren en (vooral) wat de klant uiteindelijk met de resultaten van het onderzoek wil. Daarbij probeer ik, samen met onze klanten, te komen tot de beste methode om de gewenste (nieuwe) inzichten snel en efficiënt te verkrijgen. De vragen van klanten lopen doorgaans zeer uiteen. Dit maakt mijn werk afwisselend en zorgt ervoor dat ik elke dag weer met plezier de uitdagingen aanga.”

drs. Brigitte Mors

Senior Projectleider
Lees verder
Na haar opleiding Sociale Psychologie aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Onderzoek, heeft Brigitte onder andere bij Intomart GfK gewerkt. Sinds 2007 werkt zij bij DUO Market Research, waarbij zij zich gespecialiseerd heeft in Medewerkersonderzoek.

“Als onderzoeker kom ik in contact met grote, middelgrote en kleine bedrijven/organisaties die actief zijn in diverse branches. Ik vind het leuk om binnen die verschillende contexten met de opdrachtgevers af te stemmen hoe we het Medewerkersonderzoek inrichten, zodat ze na afloop direct concreet aan de slag kunnen met de resultaten. Het is prettig om te merken dat onze opdrachtgevers tevreden zijn over het verloop van het totale onderzoeksproces en over onze flexibele, snelle en kwalitatief goede dienstverlening.”

drs. Moniek de Weerd

Senior Projectleider
Lees verder
Na haar studie Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht en master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is Moniek in 2008 gaan werken bij onderzoeksbureau Toppen Onderzoek & Beleid in Utrecht. Sinds 2009 werkt zij bij DUO Market Research op verschillende onderzoeksterreinen.

“Werken in het marktonderzoek betekent voor mij blijven ontwikkelen op onderzoekstechnisch en vakinhoudelijk gebied en daardoor een goede gesprekspartner zijn en blijven voor klanten. We proberen altijd actief mee te denken om de werkelijke vraag te achterhalen en een passend onderzoek uit te voeren, waarbij we veel maatwerk en flexibiliteit bieden. Dat wordt erg gewaardeerd door klanten en het geeft ook mij veel voldoening als een project leidt tot bruikbare resultaten en inzichten voor de klant. Dat is uiteindelijk mijn doel als onderzoeker.”

drs. Liesbeth van der Woud

Senior Projectleider
Lees verder
Na haar studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is Liesbeth in 1992 direct begonnen als marktonderzoeker bij AdMar/ITW. Zij werkt sinds 1995 bij DUO Market Research, met een tussentijdse onderbreking van drie jaar bij Interview International (later Ipsos). Zij is breed inzetbaar op verschillende onderzoeksterreinen en heeft als specialisatie kwalitatief onderzoek.

“Antwoorden vinden op vragen, hoe complexer hoe beter, daar kan ik me helemaal in vastbijten. Dat begint al bij het helder krijgen van de onderzoeksvraag die een klant heeft. Vervolgens leiden de groepsdiscussies of single-interviews die ik met respondenten voer, tot diepgaande inzichten in de verschillende interpretaties en opvattingen van mensen en de invloed daarvan op hun gedrag. Onze klanten vinden deze inzichten, door ons vertaald in concrete adviezen, zeer waardevol. En daar doe je het uiteindelijk voor.”