Contact

Onderzoeken voor verenigingen

Van tevreden leden naar loyale leden!
Uw Ledenonderzoek door DUO verzorgen? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Met ons Ledenonderzoek krijgt u inzicht in de tevredenheid van uw leden, en met name op factoren die bijdragen aan de loyaliteit van uw leden.

Loyale leden hebben geen behoefte om hun lidmaatschap op te zeggen; zij ervaren een duidelijke meerwaarde van uw vereniging. Bovendien bevelen loyale leden uw vereniging weer aan bij anderen, potentiële leden.

Ons Ledenonderzoek stemmen wij voor 100% af op uw vereniging en leden.
Op basis van uw wensen komen we tot:

  • een onderzoeksmethode die past bij uw vereniging en leden: het uitzetten van een online vragenlijst onder uw klanten, het verrichten van telefonische interviews (een optie als een online benadering een lage respons oplevert), diepte-interviews, focus groups, een combinatie of anders;
  • de vragenlijst (bij een online of telefonisch onderzoek) en/of checklist als wij diepte-interviews of focus groups verrichten
  • de opzet van de rapportage (in PDF, online, kort & bondig of juist uitgebreid).

Download de brochure

Brochure Ledenonderzoek Met een Ledenonderzoek geven wij handvatten waarmee u het verenigingsbeleid kunt optimaliseren. Lees meer over de werkwijze, rapportage en de kosten van een Ledenonderzoek voor uw vereniging. Download de brochure
Deze verenigingen gingen u voor: