Themaonderzoek

Contact
Uw Thema Medewerkersonderzoek door DUO verzorgen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Themaonderzoek
Een Themaonderzoek is een verdiepend onderzoek waarbij één thema diepgaand wordt onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de werkdruk;
 • de interne communicatie;
 • de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
 • de arbeidsvoorwaarden;
 • de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
 • duurzaam ondernemen/MVO;
 • ongewenste omgangsvormen;
 • de kernwaarden van de organisatie.

100% maatwerk
Een Themaonderzoek is per definitie maatwerk en stemmen wij volledig af op uw organisatie. Het proces voorafgaand aan het onderzoek, de ‘uitwerking’ van het thema, de onderzoeksmethode en wijze van rapporteren laten wij aansluiten op uw wensen.

We kiezen bij een Themaonderzoek vaak voor een combinatie van kwantitatief onderzoek (medewerkers vullen een online vragenlijst in) en kwalitatief onderzoek (diepte interviews of groepsdiscussies/focus groups met medewerkers).

Wij zijn uitermate flexibel. Wilt u tussentijds een extra overleg inlassen? Een extra actie opzetten om de respons te verhogen of na afloop van het onderzoek een extra analyse op de onderzoeksresultaten laten uitvoeren? Geen probleem.

U heeft de onderzoeksresultaten. Wat nu?
Het onderzoek is uitgevoerd. U ontvangt van ons een rapport met de resultaten, concrete conclusies en praktische aanbevelingen voor het verbeteren van uw organisatie. U gaat vervolgens aan de slag met de resultaten en de aanbevelingen. Wij helpen u graag door de volgende ‘nazorg’ te bieden:

 • het (op interactieve wijze) presenteren van de resultaten en aanbevelingen aan het MT, de leidinggevenden, de OR en/of het voltallige personeel;
 • een-op-eengesprekken met leidinggevenden met als doel te komen tot concrete verbeteracties;
 • workshops waarmee we samen met de medewerkers – bijv. de medewerkers van een team of afdeling – komen tot concrete verbeteracties.

Neem contact met mij op over de mogelijkheden van een Themaonderzoek

Download de brochure

Brochure Medewerkersonderzoek Met een Medewerkersonderzoek krijgt u inzicht in sterkte punten en verbeterpunten van uw organisatie. Lees in de brochure over de werkwijze, rapportage en de kosten van een Medewerkersonderzoek voor uw organisatie. Download de brochure

Wij helpen u bij de verandering en groei van uw organisatie

Deze organisaties gingen u voor: