Contact

Themaonderzoek

Diepgaand inzicht in één thema bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, werkdruk, interne communicatie of sociale veiligheid

Het kan zijn dat een bepaald thema uw speciale interesse heeft of hoog op de agenda van uw organisatie staat. Ook kan het zijn dat uit een Medewerkersonderzoek (breed of compact, zie hiervoor onze andere onderzoeken) blijkt dat een bepaald thema slecht ‘scoort’. Alle reden om diepgaand in het thema te duiken!

Meer informatie over een Themaonderzoek

Een Themaonderzoek is een verdiepend onderzoek waarbij één thema diepgaand wordt onderzocht. Het kan dan gaan om thema’s als de werkdruk, de interne communicatie, sociale veiligheid, de persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid van medewerkers of inclusie en diversiteit.

We kiezen bij een Themaonderzoek vaak voor een combinatie van een (korte) online vragenlijst die wij medewerkers voorleggen en diepte-interviews met medewerkers (interviews van meestal drie kwartier tot een uur) en/of een groepsgesprek met medewerkers (gesprekken van anderhalf tot twee uur). De ‘juiste onderzoekmethode’ hangt uiteraard af van de precieze onderzoeksvraag en het thema waar het om gaat. Met een meeting van een half uur hebben we vaak een goed zicht op de onderzoeksvraag en daarna stellen we graag een passend voorstel op.

We lichten graag toe hoe we u kunnen helpen met de communicatie voorafgaand aan het onderzoek (een kick-off meeting met de medewerkers, een filmpje, e.d.), hoe we omgaan met de privacy van uw medewerkers en hoe het proces eruit ziet (van intakegesprek tot bespreking van het rapport).

 

Wilt u weten wat DUO voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen of meeting inplannen voor een Themaonderzoek?

"*" geeft vereiste velden aan

Offerte of afspraak aanvragen Themaonderzoek*
Wij nemen op korte termijn (binnen twee werkdagen) contact met u op.

Direct persoonlijk advies?

Roeland Stehmann
Senior Adviseur
drs. Moniek de Weerd
Senior onderzoeksconsultant en MT-lid
Deze organisaties gingen u voor:

Aan de slag met de resultaten!

We leveren sowieso een actiegerichte rapportage met handvatten voor concrete verbeteracties. Als u dat wilt kunnen we ook een rol spelen in de ‘nazorg’. We kunnen onder meer:

 • presentaties verzorgen voor bijv. alle leidinggevenden en/of voor het voltallige personeel (deze presentaties verlopen interactief waardoor de resultaten daadwerkelijk beklijven);
 • een-op-eengesprekken met leidinggevenden om te gezamenlijk te komen tot een antwoorde op de vraag ‘wat zien we en welke acties liggen voor de hand?’
 • workshops verzorgen waarmee we met een heel team of een hele afdeling gezamenlijk komen tot een antwoord op de volgende vragen: Wat willen we behouden? Wat kan en moet echt anders (en hoe dan)? En wat gaan we vooral niet doen?

We lichten de mogelijkheden graag nader toe!

Klantcases

Aedes

75 medewerkers
Zakelijke Dienstverlening

Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland en voert eens in de twee à drie jaar een Medewerkersonderzoek uit. De meting in 2021 door DUO heeft geleid tot een aantal concrete verbeteringen op de werkvloer.

Lees verder

Groenhart

170 medewerkers
Groothandel

Voor de eerste keer liet Groenhart een Medewerkersonderzoek uitvoeren. De rapportages van DUO geven een kijk op de resultaten op verschillende niveaus waar het MT en afdelingshoofden direct mee aan de slag zijn gegaan.

Lees verder

VolkerWessels

550 medewerkers
Bouw en vastgoed ontwikkeling

Al sinds 2016 voert DUO Market Research Medewerkersonderzoeken uit voor VolkerWessels. De onderzoeken geven inzicht in de werkbeleving, tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers door de jaren heen.

Lees verder

Bekijk ook de andere onderzoeken!

Medewerkersonderzoek (breed)

Aandacht voor veel thema's. Gedetailleerd zicht op hoe het uw medewerkers vergaat!
 • Uitermate geschikt voor een 0-meting of als het lang geleden is dat u een onderzoek heeft laten verrichten
 • Actiegerichte rapportage - concrete handvatten voor verbeteracties
 • Goed zicht op alle niveaus: organisatie-totaal, locaties, teams en groepen medewerkers (leeftijd, lengte dienstverband, e.d.)

Compact Medewerkersonderzoek

Met 25 vragen goed zicht op tevredenheid en loyaliteit
 • Zicht op wat goed gaat en (wellicht) minder goed
 • Bescheiden 'belasting' van de medewerkers (circa 10 minuten)
 • Hoge respons - veel medewerkers vullen de vragenlijst in
 • Rapportage: 'op papier' en online dasbboard

Pulse metingen

De vinger aan de pols houden
 • Eens per maand of twee maanden de thermometer in de organisatie steken
 • Met een korte vragenlijst (6 tot 8 vragen) tevredenheid en loyaliteit monitoren
 • Resultaten en ontwikkelingen te volgen op een inzichtelijk online dashboard