Contact

Whitepaper

Hoe gaan HR-managers om met Medewerkersonderzoek?

Wij hebben onderzoek gedaan onder 544 HR-managers om te achterhalen hoe zij omgaan met het meten van tevredenheid en betrokkenheid onder hun medewerkers. Dit (gratis te downloaden) whitepaper bevat de resultaten van dit onderzoek.

U krijgt inzicht in onder meer:

  • hoe vaak HR-managers Medewerkersonderzoek uitvoeren;
  • waar uw HR-collega’s bij zo’n onderzoek tegenaan lopen;
  • of de privacy een belangrijk item/issue is in hun organisatie of m.a.w. of medewerkers vertrouwen hebben in de wijze waarop met hun privacy (in het kader van het onderzoek) wordt omgegaan;
  • welke responses behaald worden of m.a.w. welk percentage van de medewerkers meewerkt en de vragenlijst invult;
  • of zij kiezen voor ‘zelf doen’ of ‘uitbesteden aan een externe partij’;
  • of de resultaten voldoende concrete handvatten bieden om (zo nodig) verbeteracties op te zetten.

Whitepaper Hoe gaan HR-managers met Medewerkersonderzoek om?

  • Vul hier uw gegevens in en ontvang direct onze whitepaper.