Contact

PULSE METINGEN

Gedurende het jaar (met een zeer korte vragenlijst) de vinger aan de pols houden!

Wij kunnen voor uw organisatie ook Pulse metingen verrichten. We leggen uw medewerkers dan met enige regelmaat een korte (online) vragenlijst voor die zij op elk device (van laptop tot mobiel) in enkele minuten kunnen invullen. Met deze Pulse metingen houdt u de vinger aan de pols en krijg u direct een beeld van waar het goed en misschien wat minder goed gaat in de organisatie.

Pulse metingen verrichten wij meestal in combinatie met een (breed) Medewerkersonderzoek of een Compact Medewerkersonderzoek.

Meer informatie over Pulse metingen

Steeds meer organisaties willen niet langer (alleen) eens per twee of drie jaar een onderzoek verrichten, maar frequenter de thermometer in de organisatie steken.

Met onze Pulse metingen houdt u de vinger aan de pols. U blijft gedurende het jaar zicht houden op waar het in de organisatie goed gaat en waar wellicht minder goed. De gevraagde inspanning van medewerkers is minimaal: in enkele minuten vullen zij de online vragenlijst in op hun laptop, tablet of smartphone.

Wij bieden maatwerk: de (korte) vragenlijst die we medewerkers voorleggen, de frequentie van meten (vaak eens in de twee maanden) en de wijze van rapporteren stemmen we volledig af op uw wensen.

We bieden na elke Pulse meting een bondige rapportage ‘op papier’, maar uiteraard kunt u alle resultaten (en de trend/ontwikkeling in de tijd) online volgen op een overzichtelijk dashboard.

We lichten graag toe hoe we u kunnen helpen met de communicatie voorafgaand aan de Pulse metingen (een kick-off meeting met de medewerkers, een filmpje, e.d.), hoe we omgaan met de privacy van uw medewerkers en hoe het proces eruit ziet (van intakegesprek tot bespreking van het rapport).

Wilt u weten wat DUO voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen of meeting inplannen voor Pulse metingen?

"*" geeft vereiste velden aan

Offerte of afspraak aanvragen Pulse meting*
Wij nemen op korte termijn (binnen twee werkdagen) contact met u op.

Direct persoonlijk advies?

Roeland Stehmann
Senior Adviseur
drs. Moniek de Weerd
Senior onderzoeksconsultant en MT-lid
Deze organisaties gingen u voor:

Aan de slag met de resultaten!

We leveren sowieso een actiegerichte rapportage met handvatten voor concrete verbeteracties. Als u dat wilt kunnen we ook een rol spelen in de ‘nazorg’. We kunnen onder meer:

 • presentaties verzorgen voor bijv. alle leidinggevenden en/of voor het voltallige personeel (deze presentaties verlopen interactief waardoor de resultaten daadwerkelijk beklijven);
 • een-op-eengesprekken voeren met leidinggevenden om gezamenlijk te komen tot een antwoord op de vraag ‘wat zien we en welke acties liggen voor de hand?’
 • workshops verzorgen waarmee we met een heel team of een hele afdeling gezamenlijk komen tot een antwoord op de volgende vragen: Wat willen we behouden? Wat kan en moet echt anders (en hoe dan)? En wat gaan we vooral niet doen?

 

We lichten de mogelijkheden graag nader toe!

Klantcases

Aedes

75 medewerkers
Zakelijke Dienstverlening

Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland en voert eens in de twee à drie jaar een Medewerkersonderzoek uit. De meting in 2021 door DUO heeft geleid tot een aantal concrete verbeteringen op de werkvloer.

Lees verder

Groenhart

170 medewerkers
Groothandel

Voor de eerste keer liet Groenhart een Medewerkersonderzoek uitvoeren. De rapportages van DUO geven een kijk op de resultaten op verschillende niveaus waar het MT en afdelingshoofden direct mee aan de slag zijn gegaan.

Lees verder

VolkerWessels

550 medewerkers
Bouw en vastgoed ontwikkeling

Al sinds 2016 voert DUO Market Research Medewerkersonderzoeken uit voor VolkerWessels. De onderzoeken geven inzicht in de werkbeleving, tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers door de jaren heen.

Lees verder

Bekijk ook de andere onderzoeken!

Medewerkersonderzoek (breed)

Aandacht voor veel thema's. Gedetailleerd zicht op hoe het uw medewerkers vergaat!
 • Uitermate geschikt voor een 0-meting of als het lang geleden is dat u een onderzoek heeft laten verrichten
 • Actiegerichte rapportage - concrete handvatten voor verbeteracties
 • Goed zicht op alle niveaus: organisatie-totaal, locaties, teams en groepen medewerkers (leeftijd, lengte dienstverband, e.d.)

Compact Medewerkersonderzoek

Met 25 vragen goed zicht op tevredenheid en loyaliteit
 • Zicht op wat goed gaat en (wellicht) minder goed
 • Bescheiden 'belasting' van de medewerkers (circa 10 minuten)
 • Hoge respons - veel medewerkers vullen de vragenlijst in
 • Rapportage: 'op papier' en online dasbboard

Themaonderzoek

Diepgaand onderzoek naar één thema
 • Eén thema staat centraal: interne communicatie, persoonlijke ontwikkeling, sociale veiligheid, diversiteit, werkdruk of nog anders
 • Vaak een combinatie van een (korte) online vragenlijst en diepte-interviews met medewerkers
 • Diepgaand inzicht met concrete handvatten voor verbeteracties