ZIJN UW
MEDEWERKERS
(ECHT)
BETROKKEN?

(OF STAAN ZE AAN DE ZIJLIJN…?!)

Hoe vergaat het uw medewerkers? Heeft de coronaperiode effect op hun betrokkenheid bij de organisatie, op de samenwerking (in het eigen team en tussen teams/afdelingen), op hun werk-privébalans, op het contact met hun leidinggevende en op de kwaliteit van het werk? Juist nu is het belangrijk daar goed zicht op te hebben. We helpen u daar graag bij met een survey die past bij uw organisatie. En met ‘nazorg’ (presentaties, workshops) die past bij uw organisatie!

Hoe vergaat het uw medewerkers?

Het is een open deur, maar daarom niet minder relevant: de coronaperiode ’trekt een zware wissel’ op medewerkers. Er is een groep medewerkers die het thuiswerken ‘omarmt’ (voor hen leidt het thuiswerken tot een betere werk-privébalans) en er is ook een (relatief grote) groep medewerkers die het lastig heeft met de huidige situatie.

Uit onze onderzoeken blijkt onder meer dat de samenwerking (vooral tussen teams en afdelingen) onder druk staat, dat bijna de helft van de medewerkers moeite heeft om bij het thuiswerken structuur in de werkdag te brengen (met de noodzakelijke ‘breaks’) en dat medewerkers het sociale contact met collega’s missen.

Daar staat tegenover dat veel medewerkers er juist nu trots op zijn om voor hun werkgever te werken (“we doen het toch maar met elkaar in deze periode”) en dat medewerkers meer waardering ervaren van collega’s en leidinggevenden.

Hoe vergaat het uw medewerkers? Wij helpen u graag om tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Uiteraard Niet als ‘doel op zich’, maar om de ‘routekaart tot de zomer te bepalen’: hoe komt uw de periode tot de zomer zo goed mogelijk door. En om in beeld te krijgen ‘wat behouden dient te blijven van wat er geleerd is in deze periode’.

Juist nu relevant om te meten! Meerdere opties.

We plannen graag een (vrijblijvende) online meeting met u in. In circa een half uur brengen we in kaart wat voor uw organisatie de beste aanpak is:

  • een meting Werkbeleving in coronatijd (wat gaat goed en wat kan of moet wellicht anders in deze periode?)
  • een (breed) Medewerkersonderzoek (met aandacht voor veel thema’s en aandacht voor ‘corona’)
  • een Compact Medewerkersonderzoek (korte vragenlijst en aandacht voor ‘corona’)
  • een Themaonderzoek (de focus op één thema: werkdruk of interne communicatie, persoonlijke ontwikkeling of een andere thema)

U kunt hieronder aangeven dat u een online meeting wilt inplannen en/of een offerte wilt ontvangen.

Offerte aanvragen en/of afspraak maken