Contact

Werkbeleving in coronatijd

Hoe vergaat het uw medewerkers in deze moeilijke tijd?

Werkbeleving in coronatijd
Een open deur, maar daarom niet minder belangrijk: de coronasituatie waarin we nu verkeren heeft effect op de werkbeleving van uw medewerkers.

Grofweg zien wij twee belangrijke effecten: 1) Er is een substantiële groep medewerkers die het thuiswerken nog steeds ‘omarmt’, maar er is ook een groep medewerkers die het zwaar heeft, er last van heeft en 2) de samenwerking tussen teams, afdelingen en locaties staat onder druk.

Wij brengen graag in kaart hoe het uw medewerkers vergaat én met name ook wat er goed gaat en wat er beter kan en/of moet in deze periode.

Maar mogelijk past een ander type onderzoek (met wellicht bescheiden aandacht voor ‘corona’) beter bij uw wensen:

Met een Medewerkersonderzoek (breed) richten we ons op alle thema’s die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers: persoonlijke ontwikkeling, (interne) communicatie, leidinggevende, samenwerking, werkdruk, werkomstandigheden, professionaliteit van de cultuur, enzovoort.

Met een Compact Medewerkersonderzoek steken wij ‘de thermometer in de organisatie’: met een korte vragenlijst (25 gesloten vragen en één open vraag) krijgt u zicht op wat er goed en minder goed gaat.

Met een Themaonderzoek doen wij diepgaand onderzoek naar één thema, bijvoorbeeld naar de werkdruk, naar de interne communicatie of naar het thuiswerken.

“We care!”
Onze ervaring is dat medewerkers het waarderen als zij in deze periode door hun werkgever worden gehoord. Uit het houden van het onderzoek blijkt dat u echt geïnteresseerd bent in hoe het hen vergaat!
Let wel, daarnaast gaat het er natuurlijk ook om dat het onderzoek u handvatten voor verbetering oplevert.

Afspraak en/of offerte
Als u wilt maken we een afspraak om uw wensen en onze aanpak te bespreken. We plannen graag een online meeting met u in!

We stellen ook met alle plezier direct een offerte voor u op. Als u op deze webpagina (zie rechts) aangeeft hoeveel medewerkers er in uw organisatie werkzaam zijn, ontvangt u binnen twee werkdagen onze offerte.

Offerte voor en/of afspraak over Werkbeleving in coronatijd

Deze organisaties gingen u voor: